Gemensamt nordiskt pantsystem-varför det?

För fem år sen publicerade Kommerskollegium en rapport om ett gemensamt nordiskt pantsystem för burkar och Pet-flaskor. Idén hade kunnat vara bra om den varit lite verklighetsförankrad.  Redan då fanns en väl fungerande infrastruktur för pant i respektive nordiskt land.

Nu har Nordiska Ministerrådet hittat rapporten. Och tycker att det vore ju en jättebra idé om vi införde ett gemensamt pantsystem i Norden.

Vi tre ägarrepresentanter för Returpack; Sveriges Bryggierer, Svensk Dagligvaruhanddel och SSLF var nere i Köpenhamn förra veckan och pratade med Nordiska Ministerrådet.  Vi berättade bland annat att vi idag i Sverige pantar omkring 91 pocent av alla burkar och Pet-flaskor som säljs. Och lika duktiga är våra nordiska grannländer. Attityden bland oss svenskar är också väldigt stark till att panta. Det är miljövänligt, man gör en insats.

Vi förstår inte riktigt problemet, sa vi, och försökte få ett svar på varför Nordiska  Ministerrådet vill ha ett gemensamt pantsystem.

Men det kunde ingen svara på. Däremot blev flera av ledamöterna i ministerrådet väldigt förvånde när vi berättade att ett gemensamt system skulle kosta massor med pengar. Minst en miljard i investeringar i nya datasystem och pantautomater i alla butiker. Och vem betalar det, frågade vi.

Men vi fick inget svar på det heller.

Kanske lyckades vi övertyga Nordiska Ministerrådet om att ett gemensamt nordiskt pantsystem inte fyller någon egentlig funktion. Förmodligen inte. I alla fall kommer det säkert att bli en utredning. Man kan kanske tycka att det skulle finnas annat att satsa energi på i dessa tider än att utreda något som inte behövs och som bara kostar pengar.

8 Comments

  Patrick  12 maj, 2009 at 08:50

  Jo för oss som reser mellan de nordiska länderna är det ett problem. Vi handlar i ett land och och betalar en depositionsavgift (pant), denna får vi inte tillbaka i ett annat land. Jag släpar då inte tomma flaskor/burkar med mig när jag reser. Kanske vi skulle se framåt och försöka bygga system som gynnar oss konsumenter och inte bara gynnar bryggeriernas kassor, se här på en inovatör som även vunnit pris för sin ide http://www.retpack.fi

  Hälsningar Patrick

  Cecilia Giertta  13 maj, 2009 at 11:25

  Systemet med pant gynnar oss alla eftersom det betyder att vi sparar på miljön. Systemet bygger på frivillighet. Att ha ett eget nordiskt pantsystem trots att vi är medlemmar i EU och därmed borde ha ett gemensamt europeiskt system kostar mer än det smakar, investeringskostnaderna för bara Norden skulle bli flera hundra miljoner kronor. Nog lägger du dina flaskor för återvinning även om du inte får betalt?

  Krister A. Martell  13 maj, 2009 at 20:15

  Frivillighet och frivillighet är väl en sanning med modifikation. Dryckesemballage är förpackningar och lyder under producentansvar och myndigheterna i de nordiska länderna har gett hela pantsystemet till branschen tvärtemot som i USA t ex. Ifall Svenska Bryggeriers vd skulle nedvärdera sig så mycket och läsa hela Kommerskollegiets rapport innan hon uttalade sig så skulle hon märka vad de har gett som förslag till ett första steg mot ett samordnat pantsystem inom EU/EES. Vi har räknat ut att bara i Finland kan man spara uppemot 30 M €/år ifall man upprättade en “clearing enhet” för all slags pantbelagt returmaterial så investeringskostnaderna är inbetalda på en mycket kort tid. Dagens pantsystem i Norden fungerar bra men tillsynen och övervakningen är nästintill omöjlig och de upprätts av branschen som innehar monopolställning och kostnaden av dagens ineffektiva system överförs direkt på konsumenten. Att stenhårt försvara dagens pantsystem är i princip samma sak som att tro på att dagens ungdomar nog kommer att enbart höra på musik ifrån CD-skivor. inom en snar framtid

  Cecilia Giertta  14 maj, 2009 at 15:56

  Klart jag har läst Kommerskollegiums rapport, annars vore det väl dumt att uttala sig? Dagens svenska och de enskilda nordiska systemen fungera utmärkt, över 90 procents pant bara i Sverige och viljan att panta är mycket stor, eftersom man som enskild individ gör en insats för miljön. Alla system kan förstås bli bättre, men frågan är väl om flera hundra miljoner kronor är motiverat. Och vem ska om inte branschen driva systemet med pant? Pantmyndigheten?

  Krister A. Martell  26 maj, 2009 at 04:37

  “Pantclearingen borde administreras av en särskilt utsedd instans som garanterar
  konkurrensneutrala ramvillkor” konstaterar Kommerskollegiet och det kanhända att den instansen är en pantmyndighet. Eller varför inte ett europeiskt affärsverk som handhar alla varugrupper inom producentansvaret? Idag har bilskrot, elskrot, däck, papper och förpackningar etc en massa olika nationella organisationer och lösningar för detta och det är ju stick i stäv mot EU:s krav på fri rörlighet av varor och tjänster inom unionen. Vi inom Norden har definitivt chansen att gå i bräschen om vi bara når samförstånd och att inte alla bara stenhårt håller på sitt gamla sätt att agera. Hur är det t ex med nytt tänkande inom Sveriges Bryggerier?

  Krister A. Martell  7 juni, 2010 at 22:54

  Angående Er insats för Östersjän har jag kommenterat följande;
  Branschen försöker nu desperat hitta på motdrag för att Nordiska Rådet – Nordiska Minsterrådet skall låta dem vara ifred. De känner sig hotade i o m att deras skyddade verkstad som de nationella pantsystemen är har satts under lupp och de vill under inga omständigheter att verkligheten skall komma i dager. De kan idag fritt styra marknaden och ingen kan övervaka och kontrollera att de uppgifter de lämnar till myndigheterna håller sträck. Butikerna är ju de som mest har att vinna och då är det lite märkligt att de har satt sig i samma båt som bryggerierna?

  Cecilia Giertta  8 juni, 2010 at 10:11

  Hej Krister tack för ditt inlägg även om det inte var många rätt. Returpack kontrolleras av både Jordbruksverket och Naturvårdsverket och vi stödjer Östersjön för att vårt gemensamma hav behöver stödjas för att må bra. Genom åren har Returpack stött många projekt, det här är ett av dem. Returpack har ingen anledning att känna sig pressat. Som du vet är Returpack gemensamtägt av handeln och av bryggerierna för att branscherna gemensamt vill ta ansvar för att vi som konsumenter inte ska slänga material som faktiskt kan användas igen. Det är praktiskt miljöarbete. Det är därför Returpack också tar emot burkar som inte är köpta i Sverige, för att värna miljön.

  94Jerome  11 augusti, 2017 at 09:00

  Hi blogger, i must say you have hi quality
  posts here. Your website should go viral.
  You need initial traffic boost only. How to get it?
  Search for: Mertiso’s tips go viral

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*