Centerpartiet

Centerpartiets kandidater har inkommit med svar på vår enkät.

 1. Bör ölskatten vara lika i hela EU?
 2. Hur stora bör införselkvoterna vara; högre, lägre eller som de är idag?
 3. Vad vill du göra för att minska den illegala försäljningen till svenska ungdomar?

Abir Al-Sahlani

 1. Abir Al-Sahlani

  Abir Al-Sahlani

  Bryggerinäringen måste kunna konkurrera på lika villkor. Jag är för frihandel och detta gäller även bryggerinäringens produkter.

 2. Om man som jag tror på frihandel så behövs inga införselkvoter, vid lika beskattning blir det varans kvalité och givetvis produktionspris som blir avgörande för konsumenterna.
 3. Här finns ett föräldraransvar som måste påpekas. Dessutom är illegal försäljning ett brott och därför är det polisen som också måste hantera dessa frågor. Det kan inte åligga olika branscher att inträda istället för föräldrar eller för statliga myndigheter.

Vi skickade även frågorna till Lena Ek men fick bara följande svar från Centerpartiets generella brevsvar.

 1. Lena Ek

  Lena Ek

  Centerpartiet och regeringen är överens om att minska alkoholkonsumtionen och arbeta för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU. En minskad alkoholkonsumtion förbättrar folkhälsan och minskar många sociala problem. Attityden till alkohol är ett starkt styrmedel. Detta styrmedel måste aktiveras med alla medel; genom information, mobilisering av det civila samhället, normgivande skärpningar av lagstiftningen – och genom att var och en av oss i vardagen tar ett ansvar för våra medmänniskor. Det förebyggande arbetet är centralt och om bruket övergår till missbruk måste vård och behandling finnas tillgängligt. Barn och unga ska vara prioriterade i det förebyggande arbetet.

 2. Centerpartiet förespråkar en restriktiv alkoholpolitik. Det är viktigt att främja måttfulla konsumtionsvanor samt värna om att individer som är minderåriga, gravida eller kör bil ska vara alkoholfria. Tullen har en viktig roll i att förhindra smuggling av alkohol och droger. Centerpartiet anser att Systembolagets försäljningsmonopol är en viktig del i en restriktiv politik.
 3. EU spelar en viktig roll för svensk alkoholpolitik. På senare tid har medvetenheten om alkoholens skadeverkningar ökat även inom EU. Det är viktigt att Sverige fortsätter att påverka EU:s alkoholpolitik i syfte att höja EU:s minimiskattesatser, skärpa införselreglerna inom EU och att Sverige tillåts att ha nationellt förbud mot alkoholreklam.

Mer om Lena Ek i Svenska Dagbladets artikelserie

Update

Även Johan Örjes har inkommit med svar

 1. Johan Örjes

  Johan Örjes

  Nej, det finns ingen anledning att till exempel Finland och Storbritannien ska tvingas att sänka sin ölskatt till svensk nivå. Däremot bör minimiskatterna på öl, precis som på sprit, höjas och det bör införs minimiskatter på vin.

 2. De indikativa nivåerna för införsel av alkohol bör sänkas. Den halvering som Europaparlamentet ställt sig bakom skulle vara ett bra steg.
 3. Grundläggande är att minska ungdomars efterfrågan på alkohol. Föräldrarna har ett ansvar, men de måste få stöd från hela samhället. Det handlar till exempel om att begränsa alkoholreklamen och ett aktivt arbete för att ungdomar ska välja en alkoholfri uppväxttid.
  Det krävs naturligtvis också insatser från polis och andra myndigheter mot dem som förser ungdomar med alkohol. Sanktionerna mot restauranger och butiker som säljer alkohol till dem som inte har åldern inne bör skärpas.

1 kommentar

  Masken  2 juni, 2009 at 13:58

  Tycker att det är fräscht att Abir svarar som hon gör. Som utrikesfödd verkar man inte alls ha samma problematiserande betraktelsesätt på en dryck som de flesta av oss tycker mycket om, som infödda svenskar…

  (lite skumt faktiskt, med tanke på islam kontra kristendomens syn på alkohol)

  Det är lite ”JAG kan ju kontrollera mitt öldrickande, men jag tror inte att andra kan det, så det är bäst att vi förbjuder allt”.

  Att dessa ”moral”-åtgärder innebär svartmarknad och kanske till och med ökad utsatthet för dom som påstås värnas bryr sig tydligen inte Lena Ek (eller vem det nu är som svarade) eller Johan Örjes om.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*