Pressmeddelanden

Drick ditt flaskvatten med gott klimatsamvete!

En torktumling av tvätten per år. Eller 3,1 kilo koldioxid för hela årskonsumtionen av vatten på flaska, knappt 25 liter per person. Så ser klimatpåverkan ut för svenskens konsumtion av vatten på flaska. Det visar en alldeles färsk Livscykelanalys LCA som Svenska Miljöinstitutet IVL tagit fram.

För ett par år sedan kom larmet om att flaskvatten var en stor klimatbov. Många konsumenter liksom kommuner lät sig övertygas om att så var fallet, och slutade dricka mineral- och källvatten. För miljöns skull. Men stämde egentligen klimatbovsstämpeln?

Sveriges Bryggerier gav Svenska Miljöinstitutet IVL i uppdrag att genomföra en livscykelanalys (LCA) av vatten på flaska för att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under hela livscykeln. Detta inkluderar alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Analyserna visar att utsläppen av växthusgaser ligger på i genomsnitt 125,5 gram koldioxid per liter dryck.

I Sverige drack vi år 2008 i genomsnitt 24,5 liter vatten på flaska per person. Det betyder att vår konsumtion ger ett tillskott av växthusgaser motsvarande 3,1 kilo koldioxid per person och år. Det är en knapp tretusendel jämfört med de 10 ton koldioxid varje svensk i genomsnitt släpper ut per år!

Hela vår årskonsumtion motsvarar alltså i klimathänseende en torktumling, eller 150 gram nötkött, eller två hamburgare, 18 kilometers bilkörning eller att resa med tåg tur och retur Stockholm – Göteborg.

Som konsumenter både kan och bör vi göra många klimatsmarta val för att bidra med vår del i minskningen av växthusgaser. Men då gäller det att ha korrekta fakta så vi gör sådana val som ger en verklig klimatpåverkan.

Läs mer i bifogade faktabakgrund, eller gå in på www.sverigesbryggerier.se

För mer information, kontakta:

Fredrik Sörbom projektledare, Sveriges Bryggerier
08-762 65 51 fredrik.sorbom@sverigesbryggerier.se

Cecilia Giertta vd, Sveriges Bryggerier
08-762 65 50 cecilia.giertta@sverigesbryggerier.se

Glasvän  26 maj, 2009 at 12:35

En tysk undersökning visade att ämnen i plastflaskor migrerar ut i innehållet:
http://www.springerlink.com/content/515wg76276q18115/fulltext.pdf

  • Kommentera

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

    *