Sänk skatten på lagliga alternativ!

Svaren strömmar in. Moderaterna är näst på tur.

Alla är överrens om att ölskatten ska bestämmas nationellt och de flesta är överrens om att införselkvoten är bra som den är. Hans Wallmark påpekar dock att oavsett införselkvot för privatpersoner pågår ändå en kriminell införsel. Christoffer Järkeborn har en enkel, men kanske lika effektiv lösning för att minska den illegala försäljningen till svenska ungdomar: Sänk skatten på lagliga alternativ!

 1. Bör ölskatten vara lika i hela EU?
 2. Hur stora bör införselkvoterna vara; högre, lägre eller som de är idag?
 3. Vad vill du göra för att minska den illegala försäljningen till svenska ungdomar?
Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark

 1. Nej alla skattefrågor bör beslutas nationellt.
 2. Som de är idag, du bör få importera få personligt bruk.
 3. Arbeta för att de regler vi har beträffande åldergränser och alkohol efterlevs. Det är viktigt att vi också arbetar för att det inte ska finnas incitament att för försäljning av smuggelsprit eller hembränt.

Anna Ibrisagic

Anna Ibrisagic

Anna Ibrisagic

 1. Ölskatten, precis som alla skatter, anser jag skall bestämmas av medlemstater och inte av EU. Alltså, ingen gemensam öl-skatt.
 2. Egentligen borde vi inte ha några införselkvoter. Jag anser att en fri marknad bör betyda just det: en fri marknad. Jag är emot systembolaget och därför också införselkvoter.
 3. Så länge vi har systembolaget och en åldersgräns för alkoholköp som är högre än myndighetsålder, anser jag att det är svårt att förhindra illegal försäljning överhuvudtaget och inte bara till ungdomar. Jag är kanske naiv, men jag tror på människors förmåga att fatta egna beslut. Om man inte kan fatta kloka beslut när man är 19 kommer man förmodligen inte fatta kloka beslut när man är 25 heller – och tvärtom, resonerar man rätt vid 19 så resonerar man förmodligen rätt vid 25 år också. När det gäller ungdomarnas alkoholkonsumtion anser jag att det i första hand är föräldrarnas uppdrag att övervaka ungdomarnas vanor och bygga upp deras sätt att resonera och deras integritet så de kan motstå grupptrycket av alla form senare genom livet. Så har jag gjort i alla fall som mamma till en 18-åring, som varken röker eller konsumerar alkohol.
Christofer Fjellner

Christofer Fjellner

Christofer Fjellner

 1. Nej. Skattefrågor bör avgöras nationellt. Men det är viktigt att de inte diskriminerar enskilda produkter.
 2. Som de är idag. Du ska få importera för personligt bruk.
 3. Jag tror det är bättre om människor dricker skattad alkohol på krogen under kontrollerade former, än smugglad alkohol på hemmafester utan kontroll. Därför ska vi inte stänga ute ungdomar från krogen genom höjda åldersgränser. Till detta krävs ett utökat polissamarbete mellan EU-länderna.
Susanna Haby

Susanna Haby

Susanna Haby

 1. Skatter vill vi moderater bestämma över.
 2. En stor majoritet av medborgarna tycker den är rimlig vilket är viktigt i sammanhanget.
 3. Bättre kontroller hos åkarna samt hos tull. Att straffen ska vara så hårda att de avskräcker folk från att langa. Vi föräldrar har också ett stort ansvar både förebyggande men också att vi bryr oss och håller koll på våra barn. (Har tre vuxna barn som jag själv haft ansvar för i 15 års tid).
Hans Wallmark

Hans Wallmark

Hans Wallmark

 1. Nej, jag tycker att skatter är något som ska avgöras på nationell nivå. Jag är dessutom emot att EU ges egen beskattningsrätt. Däremot kan länderna själva, om de så önskar, anpassa och koordinera skattenivåer i förhållande till andra.
 2. Som idag. Det stora problemet är inte vad vanliga människor idag för in utan den kriminella införseln. Där är inte dagens införselkvoter något problem. Tull och polis ska inte heller lägga ned resurser på att kolla ifall vanliga människor har 5 eller 11 liter Gordons Gin och 4 eller 5 flak starköl utan göra tillslag mot narkotikan, de illegala vapnen och människohandeln.
 3. Det handlar om att vara med och skapa attityder. Hur förhåller vi oss till alkoholen. Det gäller att agera mot den brottslighet i form av ”sprit-taxi” som finns i Sydsverige (här finns ytterligare en koppling till överutnyttjande av välfärdssystemen genom att en del av dem som gripits visat sig ha olika former av bidrag och offentligt stöd). Sverige måste våga justera ned alkoholbeskattningen så att det blir mindre lönsamt att söka sig över gränserna.
Christoffer Järkeborn

Christoffer Järkeborn

Christoffer Järkeborn

 1. Nej.
 2. Högre.
 3. Sänka skatten för alkohol i Sverige.


Update

Moderaten Anna Hård af Segerstad har bett att få svara på vår enkät trots att hon inte är en av toppkandidaterna.

Anna Hård af Segerstad

Anna Hård af Segerstad

Anna Hård af Segerstad

 1. Nej, jag tycker skatter ska avgöras på nationell nivå.
 2. Jag tycker inte att vi ska ha några införselkvoter. Måste jag välja mellan de angivna alternativen så blir det högre.
 3. Sänk skatten på alkohol. Sedan tycker jag att det är föräldrarnas ansvar att ge sina barn en sund syn på alkohol, lära dem om alkoholens nackdelar, och ge barnen integritet nog så att de tex kan motstå grupptryck att dricka hembränt.
Hans E  26 maj, 2009 at 13:35

Christoffer Fjellners svar är inte särskilt klokt, utan tvärtom mycket oansvarigt av en politiker.

Det finns tydliga samband mellan hur tidigt i livet alkoholdebuten sker och att människor etablerar missbruksbeteenden kring alkohol.

Fjellner vill släppa in unga (och barn?) på krogen, när istället detta är en miljö som måste hållas stängd från ungdomar så långt det är möjligt.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*