Pressmeddelanden

En ny införselutredning vore välkommen

Sveriges Bryggerier välkomnar en utredning om hur stor införseln av alkohol är via gränshandeln. Efter dagens utspel av riksdagsmannen Pär Åsling, c, är det bara att hoppas att hans regeringskamrater lyssnar noga. Att höja alkoholskatterna utan att ha en ordentlig utredning både över hur handeln verkligen ser ut och hur konsekvenserna av en skattehöjning skulle bli är inget annat än oansvarigt.

Idag råder en stor osäkerhet och en stor okunskap om hur stor den egentliga gränshandeln med alkohol  mellan Sverige och Tyskland är. Som ett led i att öka kunskapen redovisar Sveriges Bryggerier öppet sina medlemmars export till gränshandeln i Tyskland. Förra året ökade exporten med 14 procent och exporten av öl och cider uppgick då till 54 miljoner liter totalt.

Innan regeringen höjer alkoholskatterna vore det bra med en rejäl undersökning om hur gränshandeln ser ut, en ny införselutredning. Utredningen skulle bottna i de kunskaper som både Tullen och Polisen och de sociala myndigheterna har om gränshandeln, men också gå bredare för att få en sann bild över hur handeln egentligen ser ut. Om regeringen efter en sådan utredning fortfarande skulle anse att gränshandeln inte skulle påverkas positivt av ytterligare höjda skatter i Sverige må det vara hänt. Men innan detta sker borde regeringen ta sitt ansvar och tillsätta en utredning, med direktiv från justitiedepartementet.

Och vill regeringen se hur de höga svenska alkoholskatterna påverkar ungdomsdrickandet är det bara att ge sig ut bland människor i parker och andra platser där Valborg firas på lördag.

För ev mer info var vänlig kontakta

Cecilia Giertta, VD Sveriges Bryggerier, 08-762 65 50

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*