Gift i alla skånska åar

Länsstyrelsen hittade rester av bekämpningsmedel i samtliga åar som man undersökt i en stor studie. På vissa ställen är halterna så höga att de ligger på gränsen till vad som är tillåtet för dricksvatten.

Läs mer >