Hamilton överraskande positiv

I Dagens Nyheter skriver folkpartisen och styrelseledamoten i Systembolaget Carl B Hamilton att  regeringen i samråd med Systembolagets styrelse och ledning borde besluta hur länge Systembolagsbutikerna får vara öppna, istället för att riksdagen gör det. Han gör det i samband med ett förslag om att Systembolaget skulle börja med hemleveranser av e-handel.

”I dag är Systembolagets öppettider reglerade i riksdagsbeslut. Stängning sker senast klockan 20 vardagar och lördagar klockan 15. Det är en otidsenlig ordning för ett företag som ska ge perfekt service. Öppettiderna bör istället efter samråd med regeringen bestämmas av bolagets styrelse och företagsledning utifrån lokala förutsättningar. Det är viktigt att öppettiden utsträcks till klockan 21 så att hemleverans kan ske på kvällstid fram till denna tidpunkt.” Skriver Hamilton.

Att anpassa sig efter efterfrågan och omvärlden är väldigt klokt. Nu återstår bara ett ja till Gårdsförsäljning.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*