Tillsätt en utredning om alkoholskatterna

Debattforumet Alcohol Update har låtit göra en undersökning av hur riksdagens ledamöter ställer sig till att tillsätta en utredning som skulle undersöka konsekvenserna av ytterligare en skattehöjning på öl och vin i Sverige, och vad det skulle betyda för gränshandeln och smugglingen. 60 procent av ledamöterna tycker att en sådan utredning ska tillsättas, bland socialdemokraterna är det 74 procent som anser det, medan bara  36 procent av moderaterna tycker detta. Det låga stödet bland moderaterna beror sannolikt på att finansministern som föreslår skattehöjningarna är moderat och det gäller att hålla sams inom gruppen…starkast mostånd bland partigrupperna för en undersökning finns hos just moderaterna (27 procent) och kristdemokraterna (29 procent).

Efter Göteborgs-Postens utomordentliga artikelserie om gränshandel är det obegripligt att Alliansen med moderaterna i spetsen fortfarande vill höja öl- och vinskatten utan att först göra en riktig konsekvensutredning, dvs en utredning om hur mycket gränshandeln/alkoholsmugglingen skulle öka ytterligare med ännu högre svenska alkoholskatter. Redan idag är den oskattade gränshandeln större än restaurangförsäljningen av öl och vin i Sverige.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*