En vädjan till regeringen om Införselutredning

 Göteborgs-Posten skrev redan i morse om att Sveriges Bryggerier vill veta sanningen om gränshandeln och därför skickar en hemställan till regeringen om att tillsätta en Införselutredning. Det stämmer.  Idag går den iväg, vår första hemställan någonsin.Vi vill helt enkelt veta sanningen om hur stor gränshandeln är, hur den påverkar den svenska statskassan och hur den påverkar de svenska ungdomarnas konsumtion.

I bolag fattas inga beslut om det inte finns en rejäl analys och ett underlag först. I Sverige fattar riksdagen beslut om skattehöjningar på lågalkoholalternativet öl utan att ha några riktiga underlag alls, vare sig det nu handlar om hur stor gränshandeln är eller hur stort bortfallet blir från det svenska monopolet om skatterna höjs ytterligare. Redan idag är den svenska exporten till gränshandeln större än den svenska försäljningen av öl och cider på krogarna och restaurangerna här hemma.

Det finns många ”sanningar” om gränshandeln, och till och med försök att dela upp den på smugglad och införd. För Sveriges Bryggeriers del handlar det om okontrollerad införsel, och den måste kartläggas för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om hur stor den är. Det behövs riktiga fakta, inte siffror baserade på önskepolitik. Vi vet hur mycket vi bryggerier säljer, helt lagligt, till gränshandeln. Den siffran minskar inte utan har ökat oavbrutet sen 2004, i fjol sålde vi runt 50 miljoner liter öl och runt tio miljoner liter cider till den tyska gränshandeln. Den trenden är tydlig och stämmer också överens med våra grannländeras egen gränshandel som också ökar på grund av ökat inhemskt skattetryck.

Så kära regering, så här i vårterminens sista skälvande minuter; fatta beslut om en Införselutredning, tillsätt den och fatta först därefter beslut om höjda eller sänkta skatter på svensk alkohol.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*