Nordiska råd i otakt med tiden

När nordiska ministerrådet samlades 30 oktober i Helsingfors diskuteras bland annat ett förslag från Välfärdskommittén i Nordiska Rådet. Bland kommitténs förslag finns förbud mot att låta ”Alkoholindustrin” marknadsföra sina produkter direkt riktat mot barn. Att den nordiska ”alkoholindustrin” och de europeiska bryggerierna redan för flera år sen själva fattade det beslutet verkar ha undgått kommittens ögon. Eller så är det bara inte intressant.

Som det går att läsa under både AGMs hemsida och under fliken här ovanför, så är det oss totalt främmande från svenskt och nordiskt håll att rikta vår mycket försiktiga marknadsföring mot barn. Lika främmande som det är att framställa alkoholen som något som höjer din prestationsförmåga både när det gäller idrott och i sociala sammanhang. Det är regler vi antagit och som vi väldigt noga följer. För att svenska marknaden inte ska bryta mot detta så bekostar ”alkoholindustrin” själv en granskningsman som ska se till att vi följer dessa egna rekommendationer och regler, AGM.

Välfärdskommitten består av ett antal parlamensledamöter från de nordiska länderna och där sitter för Sverige tex en kristdemokrat och en socialdemokrat. Dessa vill bland annat göra Norden tobaksfritt till 2040 och också minska alkoholkonsumtionen med tio procent i världen och Norden med olika (tvångs)medel, där ju förstås högre skatter, alkoholmonopol, åldersgränser mm är självklara förslag.

Det märkliga är ju att trots att Norden har så restriktiv försäljning, med åldersgränser, monopol, höga priser och skatter så ligger konsumtionen i Norden ändå inte speciellt långt under den genomsnittliga europeiska konsumtionen. Det vi köpt i gränshandeln finns ju inte med i statistiken.

Eller så kunde Välfärdskommittén rikta in sina omsorger mot de tio procent storkonsumenter som varje land har. Då försvinner nästan 50 procent av konsumtionen.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*