Panta mera i Europa

Fortfarande finns det en majoritet av länder i Europa som tycker att det här med att panta burkar och Pet-flaskor bara är väldigt jobbigt. ”Det ställer bara till problem” är uppfattningen om pant och returtagning som leder till sopberg av Pet och aluminium och nedskräpning längs vägarna, istället för att materialet används igen. Det är ett enormt slöseri av jordens resurser och ett arbete som EU kanske skulle börja titta på, med mycket öppet sinnelag och med de nordiska ländernas arbete som förebild.

I Sverige, Norge och Finland är vi  nämligen väldigt duktiga på att panta våra burkar och flaskor och också Danmark är på god väg att hinna ikapp oss övriga. Skillnaden har hittills varit att Danmark inte tagit emot opantade burkar, vilket vi andra nordiska länder gör.  Det handlar ju om en råvara som kan användas igen. Det är bra för miljön, det är bra för ett hållbart samhälle.

Ibland höjs röster från Nordiska Rådet att vi skulle ha ett gemensamt nordiskt pantsystem, bara för att vi är så bra. Men det är en missuppfattning att tro att fyra nationella system som fungerar utomordentligt, också skulle fungera bra om det blev ett system.  I princip allt talar emot ett gemensamt system, allt från insamlingsstruktur till pantbelopp. Så den idén är inte så verklighetsanpassad.

Däremot skulle det vara bra om Nordiska Rådets medlemmar talade med sina kamrater i EU-parlamentet och fick dem att väcka frågan där. Inte om ett gemensamt system, men att alla länder skulle ha insamlingssystem av Pet och burkar. Det skulle vara en bra gärning och en intressant fråga nästa år när det är parlamentsval. För allas vår skull.

2 Comments

    Tryggvi Felixson  1 november, 2013 at 10:23

    Nordisk råd erkjenner at de nordiske lande har hver især fungerende pant- og retursystemer. Problemet er, at disse systemer ikke fungerer sammen, og det begrænser forbrugernes mulighed for at få sin pant tilbage samt medfører unødig spild af ressourcer og miljøbelastning. Det finnes tekniske løsninger til å utvikle de nasjonale systemer til gjensidige utbetaling av pant. Analyser viser også at det, samt inkludering av pant i grensehandelen, vil øke returgraden, spare energi og andre verdifulle ressurser. Nordisk råd har derfor vedtatt en rekommandasjon hvor det etterlyses en praktisk løsning fra de som er ansvarlige for de nasjonale systemer. Rekommandasjoen finnes her:
    http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager/a-1592-miljoe

    Jörgen  8 januari, 2016 at 15:56

    Tomras automater tar inte emot burkar från tyskland! Jag vill inte ha betalt slänga burkarna i för burken men det känns inte rätt att slänga burkarna i metallåtervinningen när alla är snarlika! hur svårt kan det vara att komma överens om detta innom EU.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*