Strängare reklamlagar i Finland

Finland som fram till nu haft rätt till både tv- och radioreklam för alkoholhaltiga drycker, får strängare lagar från och med nästa år, om regeringen får som man vill. Detta trots att en oberoende kommitte bestående av bland andra Annonsörsföreningen och Marknadsdomstolen m fl under de två senaste åren arbetat hårt med att stoppa reklam som bryter mot den finska självregleringen. En självreglering som i mångt och mycket påminner om den svenska.

De enda som drabbas av de strängare reklamlagarna är de inhemska bryggerierna, konstaterar Elina Ussi som är vd för Panimoliitto, Sveriges Bryggeriers finska motsvarighet. TV-kanaler som sänder utifrån Finland fortsätter med sin alkoholreklam, vilket självklart på sikt kommer att påverka den inhemska produktionen och antalet arbetstillfällen negativt.

De nya reklamlagarna tillåter TV-reklam för alkoholhaltiga drycker endast efter 10 på kvällen och före kl 7 på morgonen. Internet påverkas inte av det nya förslaget.

I Sverige är det som bekant helt förbjudet med alkoholreklam i radio och tv och det som tillåts är reklam i tryckt media, för varor med mindre än 15 procents alkohol i sig, och med en tredjedel av annonsen täckt av en varningstext. I Norge är all marknadsföring av alkohol förbjuden. I Danmark finns inte alls samma lagar som här uppe i Norden, inte heller i större delen av övriga Europa. Svensk marknadsföring har bara varit tillåten de senaste åren, och inte i radio och tv. De kanaler som sänder utifrån Sverige har inga restriktioner.

Alkoholgranskningsmannen, AGM, granskar alkoholreklamen i Sverige, och fäller dem som bryter mot den självreglering och de lagar som finns. AGM hittar du på www. alkoholgranskningsmannen.se

 

 

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*