​Permakultur och transporter gav stipendium från Frans Heiss

Joakim Gustafsson från Carlsberg Sverige och Christian Valdt från Spendrups/Bibab blir årets två Franz Heiss-stipendiater. Joakim Gustafsson får det Stora stipendiet på 20 000 kronor och Christian Valdt det Lilla stipendiet på 10 000 kronor.

Hur bryggerierna ska bemöta den ökade efterfrågan på ekologiskt öl och glutenfritt öl, hur man ska kunna odla humle med mindre bekämpningsmedel är en del saker som intresserar Joakim Gustafsson på Carlsberg Sverige, där han arbetar som New Beer Innovation Manager. Han vill gärna studera både permakultur som en del i att motverka skadliga organismer på grödorna, liksom korsning av olika humlesorter för att få fram sorter som bättre står emot angrepp. Detta och önskan att närmare studera hur man kan få fram glutenfri öl gav det Stora stipendiet.

Christian Valdt är transportchef på Bibab som i första hand sköter alla Spendrups transporter. Hur man ska kunna lösa problemet med allt trängre städer och allt större svårigheter att kunna leverera varor på grund av lastzoner, förbud för nattrafik mm och hur städer utanför Sverige löser dessa problem, gav Christian det Lilla stipendiet.

Frans Heiss, föddes 1838 i Bayern och togs till Sverige 21 år senare av svensken Johan Gotlob Brusell som grundade St Eriks bryggeri på Kungsholmen, där Frans Heiss var bryggmästare under tio år. Frans Heiss var bryggare och industriman, och var bland annat delägare i Hamburgerbryggeriet och en av initiativtagarna till kartellen AB Stockholms Bryggerier. Hans främsta gärning var som arbetsledare, där han ständigt uppmanade sina anställda att utbilda sig, och alltid själv stod i spetsen för nymodigheter inom bryggerivärlden, med ständig expansion som följd.

Ordförande i Frans Heiss stipendiefond är Peter Bronsman, Kopparbergs Bryggeri.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*