Svenska dryckesförpackningar klimateffektiva

De svenska dryckesförpackningarna har låga utsläppstal och liten påverkan på miljön. Dryckesförpackningar står för utsläpp på 15,9 kilo koldioxid per person och år i Sverige – bara enstaka promille av svenskarnas totala utsläpp.

Det beror dels på att svenska konsumenter är bland de bästa i världen på att panta, och dels på att svenska producenter är världsledande på att samla in och återvinna tomma förpackningar. Återvinning ger drastiska utsläppsminskningar jämfört med engångsförpackningar.

På uppdrag av Sveriges Bryggerier har Svenska Miljöinstitutet IVL genomfört livscykelanalyser på de vanligaste dryckesförpackningarna i Sverige (aluminiumburkar, PET-flaskor, engångs- och returflaskor av glas) och deras klimatpåverkan.

Resultatet presenteras mer utförligt som en ny avdelning på Sveriges Bryggeriers hemsida: Dryckesförpackningar och miljön.

De olika förpackningstypernas klimatpåverkan jämförs där med hur det såg ut i en tidigare livscykelanalys 2008, och sätts i relation till andra utsläppskällor.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*