Pressmeddelanden

Inbjudan: Välkommen till Sveriges Bryggeriers seminarium i Almedalen ”Den nordiska Ölkarusellen-ett hot mot det svenska monopolet”

Välkommen till Sveriges Bryggeriers seminarium om Den Nordiska Ölkarusellen i Almedalen.
Ulf Lundqvist - En miljon burkar
Måndag 29 juni kl 12.45-14.15

Plats: Strand Hotel, Strandgatan 34

Folkhälsa står i centrum för den svenska och nordiska alkoholpolitiken. Systembolaget står som central aktör för att uppfylla politiken, där reglerad handel liksom höga priser är grundpelare.

Men vad händer när grundpelarna utmanas, när den oreglerade handeln utmanar regler och monopol? Och när alkoholen flödar fritt in över våra gränser?

Enligt en rapport från EY (Ernst&Young) förlorar den svenska och de övriga nordiska staterna miljarder i uteblivna punktskatteintäkter.

Enligt CAN, Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning, är mellan var tredje och var fjärde starköl som konsumeras i Sverige idag köpt via oreglerad handel. Det allra mesta kommer från de helt lagliga gränshandelsbutikerna i Tyskland.

HUI Research mäter löpande svenskarnas köpmönster av öl. På seminariet presenteras den senaste rapporten.

Polis och tull tvingas lägga stora resurser på att hindra en del av det illegala flödet att spridas vidare, till ungdomar och till kriminella nätverk.

Någon införselutredning är ännu inte tillsatt för att ta reda problemen och föreslå lösningar.

Välkommen till Sveriges Bryggeriers seminarium om Den Nordiska Ölkarusellen och dess påverkan på det svenska samhället.
Lunchmackor finns på plats

Medverkar gör:
Sune Rydén, nationell specialist i alkohol och tobak, Tullverket.

Carina Persson, bitr regionchef, Polisregion Väst.

Elin Gabrielsson, HUI Research.

Björn Trolldal, forskare, CAN, Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning

Cecilia Giertta, VD, Sveriges Bryggerier.

Björn Eriksson, moderator

Länk till det officiella Almedalsprogrammet: http://www.almedalsveckan.info/event/view/30777

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*