60 år sedan motboken avskaffades

Motboken rivs Den första oktober 1955 avskaffades motboken i Sverige. Brattsystemet, eller motbokssystemet, infördes på försök redan 1914 i Stockholm, Göteborg och Jönköping och beslutades 1917 bli rikstäckande. 1919 var motboken införd i hela landet.

Starköl var helt förbjudet, bryggerierna fick dock tillverka och sälja starköl för export – därav namnet exportöl.
Starkölsförbudet gav även upphov till ölkaféer och pilsner som hade en mycket svagare styrka, ungefär 2,8% i dagens sätt att mäta.

Syftet var att begränsa superiet genom nykterhetsvård och individuell försäljningskontroll via den så kallade motboken där alla spritköp registrerades.

Systembolagsbutikerna skulle inte heller vara för lätta att hitta till. De placeras på mörka bakgator och skyltfönstren hyrs ut till kläd- och skoaffärer. Köerna var ändå långa, särskilt när det släpptes en ny ranson. I butikerna skulle flasketiketterna inte synas. Därför låg de ned och många butiker slog in dem i papper, olika färger för olika sorter. Tanken var att inte locka till spontana köp.

Motboken befäste klassamhället

Tilldelningen varierade kraftigt, bland annat beroende på personens kön och ställning i samhället. Gifta kvinnor fick som regel ingen tilldelning alls. Ogifta kvinnor kunde få viss ranson men först efter att ha fått sina levnadsförhållanden mer ingående granskade än männens.

1 oktober 1955 avskaffas motboken och Systembolaget som vi har idag föddes. Starkölsförbudet från 1917 hävs. Reglerna kring alkohol mjukades upp och flaskorna fick synas på hyllan. Mindre krångel och få men tydliga regler gällde: Vem som helst fick köpa alkohol, förutsatt att personen är minst 21 år, inte langar och inte är berusad.

Alkoholförsäljningen steg med 25 procent på ett år och fylleriförseelserna fördubblades, vilket gav upphov till en ny kontrollvåg. Två rejäla skattehöjningar görs, legitimationstvång och spärrlistor från Nykterhetsnämnden införs.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*