Bus Stop-otroliga mängder alkohol

Det har hittills aldrig hänt att Sveriges Bryggerier har kopierat in ett helt pressmeddelande i bloggen, dvs platsen på vår sajt där branschen tycker till. Men den här gången är det nog dags. För Tullverket har precis skickat ut ett pressmeddelande och berättar om sin aktion Bus Stop, och den enorma mängd alkohol man beslagtar. Tullverket berättar också om den mängd brottslighet som smugglingen skapar, den okontroll smugglingen och införseln för med sig, osv osv. Det vill säga, just det som vi i näringen försökt få politiker att förstå i flera år, men som dessa politiker hävdar är en minskande företeelse, och inget att vara orolig för. Att det handlar om prisskillnaden mellan den alkohol som säljs i Sverige på monopolet och den alkohol som säljs i gränshandeln, är uppenbart.

Så här står det i Tullverkets pressmeddelande:

”Tullverket har den senaste veckan genomfört den största kontrolloperationen någonsin riktad mot bussbolag som specialiserat sig på att maskera resor till gränshandeln i norra Tyskland, med bussresenärer som ”alibi” för att införseln av alkohol ska se ut att vara för privat bruk. Tullverkets preliminära siffror visar att under veckan har 20 bussar kontrollerats, 43 982 l alkohol (varav 33 905 l är starköl) har beslagtagits, 57 personer har frihetsberövats (varav 46 anhållna) och 82 förundersökningar har inletts.

Det rör sig om organiserade bussresor med ”falska” bussresenärer som är maskerad grov organiserad brottslighet. De olika aktörerna har tilldelats uppgifter som gör det möjligt för dem att tillsammans ta in enorma mängder alkohol till Sverige. Resorna rör sig också om frekvent införsel som är avsedd för försäljning i Sverige och Norge.

–  Jag tror att många skulle bli både överraskade och förbluffade om de insåg vilka ofantliga volymer alkohol som rinner över gränserna in till Sverige varje dag, säger Bertil Östgård, nationellt ansvarig för kontrolloperationen. De stora mängderna av både laglig och illegal införsel ger en skrämmande bild av omfattningen av alkoholkonsumtionen i Sverige, som ur ett rent folkhälsoperspektiv borde vara oroande. Den här kontrolloperationen var ett sätt för oss att skaffa oss en mer detaljerad kunskap om omfattningen av den illegala, organiserade och frekventa införseln av alkohol och de aktörer som bedriver en olaglig verksamhet genom att sälja alkoholen vidare.

Även om Tullverket har stöd av två lagstiftningar, är båda otillräckliga i kampen mot den illegala alkoholen.

– Det mest uppseendeväckande under kontrolloperationen var hur otroligt svårt det är för oss att bevisa att syftet med införseln inte är för privat bruk, utan att avsikten är att illegalt sälja alkoholen vidare. Inte helt sällan till minderåriga, säger Bertil Östgård.

Kurirer med alibi

De personer som reser med bussarna har som sin enda uppgift att låtsas att en viss del av alkoholen som finns ombord på bussen är för deras privata bruk. I själva verket äger de inte alkoholen och har heller inte köpt den. Sanningen är att de får en summa pengar i ersättning för att påstå att de gör det. Det som utmärker flera av dem är att de gör de här resorna flera gånger per månad. Vid varje tullkontroll lämnar de samma förklaring till syftet med sin av alkohol, det vill säga för egen konsumtion, fest eller gåva vilket – om det vore sant – är lagligt enligt gällande införselbestämmelser.

– De är helt enkelt kurirer, säger Bertil Östgård. Tillvägagångssättet har förfinats och mängderna alkohol har anpassats för att i våra kontroller ge sken av att vara rimliga för ändamålet. Men det handlar i grunden om organiserad illegal införsel av alkohol.

Samverkan med andra myndigheter

Tullverkets kontrolloperation pågick den 23-29 maj. Ett flertal andra myndigheter ingick också som t ex Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogden och Arbetsförmedlingen.

– Vi har noterat att de flesta av passagerarna tar emot olika slags sociala förmåner som sjukpenning, sjukersättning och socialbidrag med mera, säger Bertil Östgård. Flera av dem har också stora skulder hos Kronofogden.

De som kör bussarna har i flera fall varken yrkestrafiktillstånd, kunskap om lastsäkring eller vad som gäller för maximal vikt för det fordon som de kör. Tullverket kommer tillsammans med bland annat Skatteverket att titta närmare på bussbolagen och chaufförerna i termer av löneskatter, sociala avgifter och om chaufförernas arbetsförmåga i de fall de tar emot någon slags social förmån.

– Den viktigaste lärdomen under veckan är att Tullverket tillsammans med övriga samverkande myndigheter kan konstatera att smugglingen med bussar är oerhört omfattande och att vi måste angripa företeelsen tillsammans, men från olika infallsvinklar, säger Bertil Östgård.

Personerna bakom fasaden

Personerna bakom bussbolagen, bakom fasaden av ”målvakter”, som driver den här kriminella verksamheten tjänar stora pengar på den.
– Det är frågan om ett skattebortfall i miljardklassen sett till pengar från socialförsäkringssystemen, löneskatter, sociala avgifter, punktskatter samt andra kostnader som går att knyta till den här typen av verksamhet. Det ska också tilläggas att förtjänsten av den här kriminella verksamheten till stor del går till att finansiera annan kriminell verksamhet. Verksamheten bidrar dessutom till att snedvrida konkurrensneutraliteten, genom att förssvåra för de seriösa bussbolag som uppfyller alla formella krav för sin verksamhet.”

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*