Rören byts inte ut i tid

I många av våra kommuner är rören för dricksvatten och avlopp så dåliga att de riskerar att spricka. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten saknar 90 procent av Sveriges kommuner en långsiktig plan för utbyte.

Läs mer >