Vi vill, vi kan, vi bör! Ansvar enligt den danska modellen

“ Om du vill att någon ska ta ansvar,  så måste du ge dem ansvar” deklarerade den danska folkhälsoministern Sophie Löde när hon lanserade ett samarbete med det danska näringslivet. Den danska regeringen hade år 2014 antagit en ny folkhälsostrategi och nu funderade ministern på om det fanns något utöver det hon redan gjorde som kunde göras för att uppnå målen. Bland annat är ett av målen att minska alkoholrelaterade skador och ungdomsdrickande.  Sagt och gjort, ministern hörde av sig till näringslivet, i just detta fall de danska bryggarna, krogägarna och återförsäljarna. Tillsammans beslutade man sig för att formulera ett antal åtaganden. Projektet fick namnet  ”The Danish Partnership for responsible alcohol consumption”.

Projektet presenterades i tisdags i EU-parlamentet. Bland annat berättade bryggerinäringen om sitt arbete för ansvarsfull marknadsföring.  Att näringen menar allvar och arbetar aktivt för att leva upp till sina åtaganden kunde den danska myndigheten för konsumentfrågor bekräfta. Den danska Konsumentombudsmannen stöttar fullt ut den självpåtagna regleringen och menar att det är mycket effektivt.

En av de mer prominenta deltagarna, Generaldirektören för DG SANTE, Xavier Prats Monné , lyssnade intresserat och kommenterade därefter att även han anser att större samverkan mellan myndigheter, civilsamhälle och näring måste till för att lösa folkhälsoproblemen. Bäst vore om man kunde involvera alla led, hela vägen från producent till konsument.

Likaså uttryckte den tyska parlamentarikern, och ledamoten i Utskottet för miljö och hälsa,  Renate Sommer stöd för detta. Hon menade att de nationella institutionerna behöver erkänna partnerskap med fler aktörer och vara mer inkluderande i både dialog och samverkan.

Som svensk åhörare vandrade förstås tankarna till vår egen folkhälsominister Gabriel Wikström. Tänk om han varit här och lyssnat. Då hade insikten drabbat honom som en blixt från klar himmel och han hade omedelbart rest hem till sitt kansli och utfärdat en order om att snarast sammankalla de svenska bryggarna, vinimportörerna och krogägarna för att se hur vi på bästa sätt kan säkerställa att svenska folket kan fortsätta att njuta av alkoholhaltiga drycker utan att någon tar skada. Och vi skulle givetvis ha svarat med omedelbart. Några av initiativen är redan tagna, utan ministerns godkännande. För vi är en bransch som båda kan, vill och bör ta ansvar!

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*