Pressmeddelanden

​Sveriges Bryggerier välkomnar rapport för jämställd folkhälsa: Läskproducenterna reducerar mängden socker med 10% till 2020

Sveriges Bryggerier, som tillverkar öl, cider, läsk och vatten, välkomnar rapporten för jämställd folkhälsa som Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket lämnade till regeringen idag. Rapporten belyser folkhälsofrågans komplexitet och behovet av långsiktiga mål där aktörer från hela samhället bör involveras. Särskilt framhålls behovet av flera olika åtgärder för att åstadkomma livsstilsförändringar och motverka en för hög konsumtion av salt och socker.

Rapporten belyser också viljan från näringslivet att aktivt delta genom frivilliga, hälsofrämjande åtaganden. De svenska läskproducenterna vill i detta sammanhang poängtera sin önskan att bidra. Branschen har sedan i februari 2017 ett gemensamt åtagande genom den europeiska branschförening Unesda om 10 procent sockerreduktion till 2020. Detta ska bland annat uppnås genom innovationer och lansering av nya produkter med lägre sockerhalt, minde förpackningar och information som stöttar konsumenterna att göra medvetna val.

Läskproducenterna inom Sveriges Bryggerier ställer sig därmed positiva till ytterligare dialog kring hur livsmedelskedjan på ett mer organiserat sätt kan bidra till en bättre och jämlik folkhälsa. Vi hoppas att regeringen väger in både komplexiteten och möjligheterna till samverkan med näringen när man formulerar den slutgiltiga strategin.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*