Studie visar att självreglering av marknadsföring fungerar

Det finska undersökningsföretaget Makery Oy har studerat i vilken omfattning medlemmarna i den finska branschföreningen för bryggerier följer de egna etiska reglerna för marknadsföring av öl och läsk, vilka på en del områden är mer långtgående än rådande lagstiftning. Reglerna betonar särskilt vikten av att inte rikta sig till minderåriga. Vad gäller alkoholhaltiga drycker har den finska bryggeriföreningen även beslutat att uppmana alla medlemmar att informera om näringsvärde och ingrediensförteckning. Detta är inte obligatoriskt för alkoholhaltiga drycker, men ses av bryggerierna som en nytta för konsumenten.

Resultatet visar att medlemmarna i föreningen följer reglerna i stor utsträckning. Den visar också att bryggerierna har stor kännedom om de egna etiska reglerna och stor vilja att göra rätt.

Resultatet bekräftar de erfarenheter vi har från motsvarande etiska regler i Sverige. Medlemmarna i Sveriges Bryggerier har påtagit sig att följa våra riktlinjer för marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Genom sitt medlemskap erbjuds de också utbildning och rådgivning. Ett starkt självregleringsprogram säkerställer hög kunskap om gällande lagar och regler. Genom ökad förståelse ökar också viljan att göra rätt.

De svenska regelverket för marknadsföring av alkoholhaltiga drycker är i grunden bra. Däremot krävs verktyg för att följa upp efterlevnaden så att de som inte sköter sig bestraffas. Sanktioner är viktiga – annars skapas en snedvriden konkurrens. Även här fyller branschens självregleringssystem en viktig funktion. Genom att jaga rätt på överträdelser hanterar branschen en större del av den fula marknadsföringen självt. Den egentliga tillsynsmyndigheten, Konsumentverket, har som alla myndigheter lite för lite resurser och tar ofta längre tid på sig. Genom att städa framför egen dörr bidrar vi därför med samhällsnytta och kan ofta agera både snabbfotat och pragmatiskt!

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du kan använda dessa HTML-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*