Klassificering av cider

kopparbergsciderInte bara äpplen och päron

I Sverige var cider från början en läskedryck med en alkoholhalt av högst 2,25 volymprocent. Starkare cider klassificerades av myndigheterna som äppelvin. På 1990-talet ändrades reglerna, och cider kan numera ha både lägre och högre alkoholhalt.

Traditionellt är cider gjort av endast äpplen eller päron, men här tillverkas också cider av andra sorters frukter och bär, en produkt som sprids över världen under namnet ”svensk cider”. Det finns ingen nationell produktstandard som definierar begreppet; Livsmedelsverket förordar istället generella regler.

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (som inte omfattar svagcider) avser cider i Sverige en dryck av jäst fruktjuice av äpple och/eller päron, där all alkohol kommer från den fermenteringen, och med ett innehåll av minst 15 volymprocent fruktjuice i den färdiga produkten. Godkända livsmedelstillsatser, aromer, ickefermenterad juice av äpple och päron, vatten och socker får tillsättas.

Det finns inga gemensamma europeiska regler för hur cider ska definieras, och andra länder har snävare definitioner.

Se även Livsmedelsverkets föreskrifter om Cider (LIVSFS 2005:11).