Alkoholens risker

Risker och skador

Alkohol är ett stimulansmedel som kan förstärka känslor och dämpa oro. Samtidigt ger berusningen försämrat omdöme och påverkar reaktionsförmåga, minne och balans negativt. På lång sikt kan en hög konsumtion leda till diverse olika sjukdomstillstånd, och till att man utvecklar beroende.

I Sverige finns en tumregel för riskbruk som drar gränsen vid en alkoholmängd motsvarande 14 stycken 33 centiliters starköl per vecka för män, respektive 9 för kvinnor. Men olika människor är olika känsliga, och det går inte att peka ut en knivskarp gräns för vad som är en riskfylld konsumtion. Det beror både på mängd och på hur man dricker: en kraftig berusning är skadligare än samma mängd alkohol fördelat på flera tillfällen.

Graviditet

När en gravid kvinna dricker alkohol får det växande fostret samma promillehalt, med risk för påverkan på celler, organ och utveckling. Rekommendationen i Sverige och många andra länder är att inte dricka alkohol alls under graviditeten.

Bilkörning

Alkohol och bilkörning hör aldrig ihop. Mer om hur kroppen förbränner alkohol finns här.

Våld

För den som är alkoholpåverkad är tröskeln lägre att gå från en frustrerad och stressad situation till våld, och alkoholen kan vara en utlösande faktor till våldsbrott.

Vill du veta mer?

1177 Vårdguiden har en temasida där man kan läsa mer om hur man dricker sunt, och om alkoholens baksidor.

Alkoholprofilen.se kan man göra ett webbtest av sina alkoholvanor och få en indikation på om man har ett konsumtionsmönster som innebär risker. (Testet är ursprungligen framtaget av Alkoholkommittén utifrån WHO:s instrument AUDIT.)

På Folkhälsomyndighetens webbplats Alkoholhjälpen finns information och diskussionsforum för den som funderar över eget eller andras drickande.