Öltyper

ölsorter

De tre öltyperna

En övergripande indelning av världens öltyper gör man enklast genom att utgå från tillverkningssätten. De tre huvudkategorierna av öl är:

  • underjästa
  • överjästa
  • spontanjästa

Underjästa öltyper

Underjäsning sker vid 5-12°C och har fått sitt namn av att jästen sjunker till jäskarets botten. Tekniken användes av bayerska munkar redan på 1300-talet, men fick sin stora spridning först på 1840-talet.

Till Sverige kom underjäsningsmetoden 1843 med Fredrik Rosenquist af Åkershult (läs mer om detta under Historia). När underjäsningen introducerades var den kanske största nyheten i själva tillverkningsprocessen att ölet skulle lagras och efterjäsa under flera månader efter primärjäsningen. Det ledde till att det bayerska ölet kom att kallas lageröl i Sverige och att man i brittisk terminologi döpte allt underjäst öl, ljus som mörkt, till lager. Så ser det ut även i dag. Läs mer om underjästa öltyper »

Överjästa öltyper

De ursprungliga ölsorterna i världen var överjästa och England var det land som längst höll på den traditionen.

Ända fram till mitten av 1970-talet hade ale, porter och stout fortfarande 80 % av marknaden. Belgien har också sin speciella öltradition som är förknippad med överjästa öltyper. De flesta av de mer än 400 belgiska ölsorterna är överjästa, men volymmässigt står de bara för ungefär 1/10 av öltillverkningen.

Det traditionella ölet i Sverige var också överjäst. Det humlade överjästa ölet började antagligen bryggas någon gång i början av medeltiden, troligen för att humlen infördes av cisterciensermunkar vid den tiden. I mitten av 1800-talet när den underjästa münchenern (bayern) kom till Sverige övergick många till den bryggeritekniken. Några svenska bryggerier har de senaste åren gått tillbaka till överjäsning eller använder de båda jäsningsteknikerna parallellt. Läs mer om överjästa öltyper »

Spontanjästa öltyper

När man tillverkar spontanjäst öl tillsätter man inte jäst på vanligt vis, istället låter man mikroorganismerna i luften sätta igång jäsningen. Läs mer om spontanjästa öltyper »

Informationen är hämtad ur:

Prova öl” av Mikk Noodapera och Andreas Alskog

En liten bok om öl” av Mikk Noodapera