Att prova öl

Ölprovning

Att genomföra en bra provning

Man kan göra det enkelt för sig när man provar öl men det blir roligare om man vet hur man genomför en bra provning.

En gyllene regel på en provning är att från det att ölet serveras och tills alla provningsdeltagare är klara med sina bedömningar råder tystnad runt provningsbordet. Kommentarer om ölet kan förstöra smakbedömningen för alla provare eftersom smakförnimmelser är högst individuella. Detta i kombination med hur vi fungerar psykiskt gör att vi lätt tycker oss känna en viss smak bara för att någon påstår att den finns.

Det finns tre olika metoder att prova öl på. Vilken metod som är bäst beror på var man befinner sig och hur mycket man vill lära sig. De tre metoderna vi pratar om är öppen provning, halvblind provning och helblind provning.

ÖPPEN PROVNING

Detta är det lättaste sättet – men också det minst lärorika. Den här metoden innebär att man redan från början vet vilket ölmärke som finns i glaset. Kanske man sett flaskan och hällt upp själv. Har man förutfattade åsikter om ett speciellt öl, varumärke eller bryggeri lägger man in dessa värderingar i bedömningen av ölet.

Även om det är ett öl vi aldrig sett kan åsikter om etikett eller förpackning påverka vår bedömning. Metoden är ofta den enda möjligheten om man provar på en restaurang eller bar.

HALVBLIND PROVNING

Innebär att man på förhand vet vilka ölmärken som ingår i provningen men inte vilket ölmärke som finns i vilket glas. Detta är den bästa metoden, då man kan lägga upp provningen kring ett tema. Till exempel kan man prova en viss öltyp, öl av en viss styrka, bara ljusa öl eller öl från ett visst land. En provningsledare som är påläst kan leda provningen och berätta om de olika ölens karaktärer – sedan återstår för deltagarna att lista ut vilket öl som återfinns i respektive glas.

HELBLIND PROVNING

Innebär att man på förhand inte får veta vilka ölsorter som ingår i provningen. Det är sällan en sådan provning blir riktigt lyckad och den ger mest utbyte till erfarna provare som lätt navigerar bland världens öltyper.