Höga skatter hotar ansvarstagandet

"130 000 000 liter öl via privatinförsel och smuggling"

”130 000 000 liter öl via privatinförsel och smuggling”

En ansvarsfull handel i Sverige

Höga skatter på öl har länge varit en bärande del av den svenska alkoholpolitiken. När Sverige gick med i EU var skatten på allt öl med mer än 3,5 volymprocent alkohol den näst högsta inom EU. Endast Finland hade högre skatt. Mellan Sverige och övriga länder i EU är det fortfarande en markant skillnad i ölskatterna. Skatten i Sverige är nästan dubbelt så hög som i Danmark och åtta gånger högre än i Tyskland.

Mitt i all välmening är den förda ölskattepolitiken inte helt problemfri. Ju större skillnaden är i skatt mellan angränsande länder, desto mer lockande blir gränshandeln; 130 miljoner liter öl kommer in via privatinförsel och smuggling varje år. Inte bara går staten miste om stora skatteintäkter. Kontrollen över försäljningen minskar också i motsvarande grad, och mycket tyder på att allt fler kriminella nätverk drar nytta av just det.

Den svenska bryggerinäringen är en bransch med tradition och stolthet. Vi hyllar ölkulturen som en viktig del av det kulinariska Sverige, och är stolta över den höga kvaliteten på våra produkter. Samtidigt står vi fast rotade i vårt lands gemensamma värderingar om en ansvarstagande attityd till alkohol.

Vi vill leverera bra öl med hög kvalitet till vuxna människor som njuter våra produkter med glädje och måtta. Vi vill också bidra till att omgärda konsumtionen med sunda värderingar. Möjligheterna att göra det ökar om skatterna är balanserade och harmoniserade med omvärlden, så att de inte driver på en allt ökande svarthandel.

Se även Tullverkets beslagsstatistik.