Europas skatter och konsumtion

Glass of beer on table in street restaurant

Inga linjära samband mellan skatt och konsumtion

Hela Europa dricker idag betydligt mindre än vad man har gjort tidigare. Om man räknar om konsumtionen till ren alkohol per person och år har en minskning skett från 15 liter i mitten av 1970-talet till ungefär 10 liter idag. Dock ska sägas att EU-länderna har den högsta konsumtionen av alkohol i världen.

Under en 40-årsperiod har också skillnaden mellan länderna minskat. Mellan 1960 och 1980 ökade konsumtionen i Central- och Nordeuropa, samtidigt som den minskade i Sydeuropa.

De flesta européer konsumerar alkohol i någon utsträckning, men ca 15% eller 55 miljoner vuxna dricker ingen alkohol alls.

Lite mindre än hälften av all alkohol dricks i form av öl. Vinet står för 34% och starksprit 23%. Ölet är större i Central- och Nordeuropa, medan sydeuropéerna dricker mest vin.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, ansvarar för de så kallade Monitormätningarna – skattningar av den totala volymen alkohol konsumerad i landet. Deras officiella uppskattning av alkoholkonsumtionen i Sverige 2016, inklusive oregistrerad införsel (som dock är svår att fastställa med precision), finns i rapportform här.