Skatterna genom tiderna

Skatter för öl från 1932-2015

Skatt per liter öl.

Ändringsdatum Starköl Mellanöl Folköl Lättöl
1 februari 1932 0,14
1 februari 1933 0,20
1 februari 1940 0,30
1 juni 1941 0,30
1 januari 1948 0,39 0,09
1 december 1950 0,42 0,12
1 juli 1954 0,42
1 oktober 1955 1,35 0,42
20 mars 1958 1,41 0,48 0,12
1 oktober 1965 1,41 0,96 0,48 0,12
9 februari 1970 2,00 1,30 0,60 0,12
1 januari 1973 2,50 1,50 0,75 0,12
11 maj 1975 2,87 1,87 1,07 0,39
1 maj 1977 3,40 2,35 1,35 0,45
27 oktober 1979 4,25 1,55 0,52
27 augusti 1980 5,25 1,85 0,52
1 maj 1982 5,25 1,85 0,40
1 januari 1983 5,80 2,20 0,40
21 november 1983 6,50 2,20 0,40
3 december 1984 7,20 2,20 0,40
17 december 1986 7,85 2,20 0,40
6 april 1988 9,50 2,20
1989 10,35 2,20
1 juni 1990 11,25 2,20
1 juli 1992 12,00 9,00 3,00
1 maj 1993 12,50 8,50 3,00
1 januari 1994 13,00 8,80 3,10

Efter 1 januari 1995 beskattas öl per volymprocent och liter. Hur mycket skatten blir per liter är beroende av vilken alkoholhalt ölen har.

1 januari 1995 2,33 / vol % 2,33 / vol % 0,91 / vol %
1 janauri 1996 2,38 / vol % 2,38 / vol % 1,21 / vol %

Efter 1 januari 1997 har Sverige antagit EUs beskattningssätt fullt ut och har därmed bara en skattesats per volymprocent och liter. Öl under 2,8 volymprocent är belagd med 0:- i skatt.

1 januari 1997 1,45/vol % för öl över 2,8 volymprocent
1 januari 1998 1,47/vol % för öl över 2,8 volymprocent
1 januari 2008 1,66/vol % för öl över 2,8 volymprocent
1 januari 2014 1,78/vol % för öl över 2,8 volymprocent
1 januari 2015 1,94/vol % för öl över 2,8 volymprocent
1 januari 2017 2,02/vol % för öl över 2,8 volymprocent

Nedan följer två exempel på hur man räknar ut skatten för en liter öl.

Öl med alkoholstyrka 3,5 volymprocent (folköl)
3,5 x 2,02 =7,07
Skatten är ca 7 kronor och 7 öre per liter öl.
Öl med alkoholstyrka 5,6 volymprocent (starköl)
5,6 x 2,02 = 11,312
Skatten är 11 kronor och 31 öre per liter öl.