Bryggarinitiativet

bryggarinitiativet

Bryggarinitiativet 2016 – ett åtagande för integration

Under 2015 ökade antalet asylsökande i Sverige markant. För att bidra till att göra den första tiden i Sverige mer meningsfull startade Sveriges Bryggerier projektet Bryggarinitiativet, vilket innebar:

  • Att medlemsföretagen genom Migrationsverket kunde erbjuda praktikplatser till nyanlända.
  • Att föreningen upprättade en fond för branschorganisationens medlemmar där de kunde söka pengar för att genomföra aktiviteter för att förbättra situationen för nyanlända, asylsökande och deras familjer.

Bryggarinitiativet stängdes i december 2016. Tack vare medlemmarna i Sveriges Bryggerier hade då sexton asylsökande under året fått möjlighet att praktisera ute hos dryckesproducenter. En av praktikanterna fick sedan anställning! Praktikanterna fick inblick i svenska företag, lärde känna svenska arbetskamrater och övade svenska. Alternativet hade varit sysslolöshet och väntan på asylboenden.

Elva fina integrationsprojekt kom till stånd genom Bryggarfonden och initiativ från engagerade anställda. Flera hundra barn och ungdomar fick därmed under året möjlighet att cykla, simma, spela fotboll och tennis, handarbeta, dansa och sjunga tillsammans med svenskar.