Frågor och svar

Varför startades Bryggarinitiativet?

Bryggerierna finns på plats i samhället och ser verkligheten. Att se behovet av att aktivera asylsökande var inte svårt. Bryggarinitiativet är en branschgemensam insats just för att skapa möjligheten till snabbare etablering av asylsökande i Sverige. Genom att låta människor komma ut i arbetslivet får de en bättre möjlighet att snabbare lära sig svenska, knyta kontakter och integrera sig i det svenska samhället.

Hur många asylsökande ska ni ta emot?

Det går inte att sätta en sån siffra. Alla Sveriges Bryggeriers medlemmar skapar praktikplatser för asylsökande efter sina egna förutsättningar, det är ett gemensamt åtagande. Ambitionen är att skapa så många praktikpaktser som möjligt.

Hur länge ska ni hålla på?

Bryggarinitiativet ska pågå åtminstone under hela 2016.

Hur väljer ni ut praktikanterna?

Det här är ett samarbete med Migrationsverket, så det är Migrationsverket som ansvarar för att asylsökande sätts i kontakt med medlemsbryggerierna. Sveriges Bryggerier koordinerar och håller i projektledningen.

Lägger ni till några pengar?

Sveriges Bryggerier avsätter pengar dels för att projektleda Bryggarinitiativet, och dels för att inrätta en fond för att stödja idéer, evenemang och arrangemang som medarbetare vid bryggerierna vill göra för att skapa möjlighet till social samvaro, och annat för asylsökande.

Kan vem som helst bidra med idéer och få pengar ur fonden?

Fonden upprättas för att branschorganisationernas medlemmar ska kunna söka pengar för att genomföra aktiviteter som förbättrar situationen för asylsökande och deras familjer. Alla anställda i näringen kan bidra med egen tid, kreativa idéer och aktiviteter.

Var tas flest praktikanter emot?

Flest praktikanter kommer ut på bryggerierna där Migrationsverkets arbete fungerar bäst. Sveriges Bryggeriers medlemmars uppdrag är att skapa praktikplatser efter sina förutsättningar. Det finns förstås fler möjligheter på ett större bryggeri, men de mindre bryggerierna är minst lika aktiva i sökandet av praktikanter.

Vad är det för praktikplatser det handlar om?

Alla möjliga sorters praktikplatser, från ekonomi och administration till produktion, lager och distribution.

Vad säger facket?

Facket är positiva till initiativet.

Blir det några fasta anställningar?

Praktikplatserna varar i tre-fyra månader. Bryggarinitiativet handlar inte om att skapa fasta anställningar.

Vem tog initiativet till projektet?

Bryggarinitiativet kommer från medlemmarna. Medlemsbryggerierna vill hjälpa till i den situation vi nu har i Sverige. Vår bransch kan långt ifrån lösa alla utmaningar, men i varje fall göra vad vi kan för att erbjuda en snabbare väg in i det svenska samhället. Vår förhoppning är att det vi gör ska kunna hjälpa ett antal människor in i vårt samhälle, en väg till gemenskap med svenskar och en bra start i det svenska arbetslivet.

Hur säkerställer vi att praktikanterna är medvetna om att Sveriges Bryggeriers medlemmar arbetar med alkoholhaltiga drycker och att de är ok med det?

Bryggarinitiativet är varumärkesneutralt och alkoholfritt. Däremot är det viktigt att praktikanterna känner till vår verksamhet och att de kan komma att verka i en miljö där alkohol finns. Detta är något som vi har varit tydliga med och som Migrationsverket säkerställer.

Är praktikanterna försäkrade?

Ja, detta är något som Migrationsverket ombesörjer.