Lagar och skatter

Strikta ramar, skatt efter styrka

Alkoholreklamen i Sverige är hårt reglerad. Från 1970-talets början och fram till 2003 var den helt förbjuden. Därefter har en öppning skett, men med ett antal förbehåll.

I alkohollagens 7 kap. finns bestämmelser för marknadsföring till konsument. Första paragrafen anger huvudprincipen att särskild måttfullhet ska iakttas: reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Inte heller får den rikta sig till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

Vad gäller sanktioner är Alkohollagen kopplad till den generella Marknadsföringslagen. Tillämpningen sker av Konsumentverket/KO, med Marknadsdomstolen som slutlig instans. Marknadsföring som strider mot bestämmelserna kan medföra vitesförbud eller marknadsstörningsavgift.

Marknadsföring

Marknadsföringen måste vara helt och hållet informerande. Bara förpackning, varumärke och innehåll får lyftas fram – ingenting som riskerar att uppmuntra till konsumtion eller väcka positiva associationer mellan produkten och en livsstil eller ett sammanhang – och en varningstext om alkoholens skadeverkningar måste inkluderas.

Varuprover får lämnas endast till t ex Systembolagets inköpsavdelning, restauranger med serveringstillstånd samt vad gäller öl till den som driver parti- eller detaljhandel.

Villkor för olika medier

Alkoholreklam är helt förbjuden i radio och TV (ett förbud som dock inte berör vissa kanaler som sänder från andra länder.)

I tryckt media får man ha reklam för alkoholdrycker med upp till 15 volymprocent alkohol. På internet gäller samma regler, men utan någon gräns för volymprocent. Lättöl och alkoholfri öl berörs inte av reglerna – förutsatt att annonsen utformats så att det inte finns någon förväxlingsrisk med alkoholhaltiga varianter av samma produkt.

Beskattning

Höga alkoholskatter är en del av den svenska alkoholpolitiken, som syftar till att minska efterfrågan och konsumtion.

Alla alkoholdrycker som tillverkas i Sverige eller importeras från andra länder beskattas enligt lagen om alkoholskatt. Skattesatsen skiljer sig för olika alkoholvaror och beror av alkoholstyrkan i volymprocent; starkare drycker har högre skattesats per liter.

För Sveriges Bryggeriers medlemsföretag är lagens andra paragraf, som handlar om öl, mest relevant. Där anges att skatt ska betalas för öl om alkoholhalten överstiger 0.5 volymprocent. För öl med alkoholhalt på 2.8 volymprocent eller lägre är skattesatsen 0 kronor. Skattesatsen för starkare öl är efter årsskiftet 2017 2.02 kronor per liter för varje volymprocent alkohol.

Läs mer om punktskatter på alkohol på Skatteverkets webb