Historia

historia

En progressiv kraft med hundraårig historia

Sveriges Bryggerier bildades av ölbryggeriidkare 1885 och är därmed Sveriges äldsta industribranschförening som verkar i oförändrad form. Sedan 1950 ingår också läskedrycks- och vattentillverkarna i föreningen. Det året gick Vattenfabrikanternas Riksförbund upp i Sveriges Bryggerier.

I december 2006 bytte Sveriges Bryggerier namn från Bryggareföreningen.

Vid Bryggareföreningen/Sveriges Bryggeriers bildande 1885 var det tre starka skäl som fick bryggarna att gå samman:

  • insikten om fördelarna med gemensamma förpacknings- och retursystem
  • behovet av en kompletterande röst i alkohol- och nykterhetsdebatten
  • frågan om ölets beskattning

Fortfarande, mer än 130 år senare, arbetar bryggerinäringen med liknande frågor – för att samarbeta, och för att bevaka sina intressen.