Branschföreningens historia

Hundratals bryggare enas

År 1885 hölls ett möte där 170 svenska bryggare från landets över 500 bryggerier deltog. Bryggarna slöt sig samman och bildade Bryggareföreningen, sedermera Sveriges Bryggerier. Dels ville man samla sin röst för att uttrycka branschens intressen i frågor som beskattning och alkoholpolitik – samlingen på bryggerisidan gav en balanserande motvikt till nykterhetsrörelsen, i debatt och politisk beslutsprocess – men till detta kom ett särskilt viktigt skäl: att verka för standardisering.

På den tiden hämtades öl direkt på bryggeriet av konsumenterna, och i vilka kärl som nu stod till buds. Allt eftersom bryggerinäringen expanderade uppstod ett allt tydligare behov av ett gemensamt förpackningssystem.

Knoppflaskan – först i världen

Frukten av bryggeriernas samarbete blev världens första standardflaska: en ölflaska gjord av brunt glas, som fungerade som returglas och kunde återanvändas om och om igen. Den skulle kunna användas i alla tappningsanordningar på de många olika bryggerierna, och kom att kallas knoppflaskan eller stockholmsflaskan. För designen stod Bryggareföreningens första ordförande, Anders Bjurholm, tillsammans med korktillverkaren Emil Boethius.

Flaskorna dimensionerades efter det nyligen införda metersystemet, och tillverkades i tre storlekar: 1/6, 1/3 och 2/3 liter. De förslöts med naturkork, och en förtjockning av glaset i toppen gav dem den karakteristiska form som namnet antyder. Även backarna som ölflaskorna transporterades standardiserades, till hel- och halvbackar, för 50 respektive 25 glas.

Bryggareföreningens framsynthet lade en utmärkt grund att bygga vidare på, och det löper en tydlig linje från bryggarnas möte 1885 till den väl utvecklade ställning som Sverige har idag när det gäller retursystem och återvinning.

Knoppen avskaffades när naturkorken byttes ut mot metallkapsyl på 30-talet, och 1949 gjordes glaset lättare och formen moderniserades. De större och mindre storlekarna föll också ur bruk med tiden – men med smärre förändringar är det 33-centilitersvarianten av Bjurholms knoppflaska som lever vidare än idag, och fortsätter cirkulera i det idag världsledande svenska pantsystemet.

Samarbetet och ansvarstagandet fortgår

Sedan 1950 ingår också läskedrycks- och vattentillverkarna i branschföreningen. Inom områden som gemensamma lastbärare, tråg, transporter och logistik har bryggeriernas samarbete och effektiviseringsarbete fortsatt fördjupas.

Förpackningssystemen hanteras idag av varsitt eget bolag inom Sveriges Bryggerier – 33-centilitersflaskan med röd back, 50-centilitersflaskan med blå back, och PET – allt för att effektivisera cirkulationen bryggerierna emellan. Sveriges Bryggerier är också delägare i Returpack som hanterar returflaskor i PET samt aluminiumburkar, och i Svensk Glasåtervinning.

Sedan slutet av 80-talet har Sveriges Bryggerier arbetat tillsammans med Konsumentverket i ett egenåtgärdsprogram. Syftet är att sprida kännedom om reglerna för marknadsföring av alkoholhaltiga drycker, och nya utbildningar genomförs kontinuerligt. Tillsammans med Sprit & Vinleverantörsföreningen inrättades 2006 det bevakande organet Alkoholgranskningmannen, som ser till att marknadsföringen av alkoholdrycker sker på ett korrekt sätt. Mer om detta finns att läsa under Föreskrifter.

Läs också gärna vår jubileumsbok, framtagen för att fira 130-årsjubiléet 1885-2015.