Bryggaråret 1988

skriver7Konkurrens och samverkan

1988 var det andra året av utvecklad branschsamverkan i ”Nya Sveriges Bryggerier” och fjärde året i följd av ökad efterfrågan på våra drycker. (Ölförsäljningen ökade med ca 8 procent, läskedrycker och vatten med ca 10 procent).

Dessa två företeelser hänger samman, dels därigenom att en del av ökningen åstadkommits genom samverkan, dels framför allt därigenom att tillväxten väcker uppmärksamhet och kräver nya former av samverkan. Konkurrensen i branschen är garanti för effektivitet, låga konsumentpriser och hög kvalitet. Samverkan behövs för att säkerställa att konkurrensens effekter står i överenskommelse med samhällets målsättningar inom tex. socialpolitiken och miljöpolitiken.

Det torde vara svårt att finna branscher där den dagliga konkurrensen är så knivskarp och samtidigt exemplen på samverkan så många och så omfattande.

Gemensamma förpackningssystem, etiska egenåtgärdsprogram och ett gemensamt socialpolitiskt handlingsprogram är exempel på samverkan som griper djupt in i företagens interna angelägenheter.

Att fatta beslut om sådana program i samarbete med sina egna konkurrenter ställer stora krav på strategiskt ledarskap i företagen. Att detta ledarskap finns i bryggerierna nu bevisas av omfattningen av det program som redovisas i denna årsberättelse.

Vi på föreningen är stolta över att ha varit katalysatorer i denna process. Vi tackar medlemsföretagen och våra samarbetspartners för ett år med många konkreta resultat.

Under 1988

Fortsatte ökningen av dryckes- och vattenkonsumtionen. Den är nu drygt 58 liter per invånare i Sverige.

Ökade den totala ölkonsumtionen för fjärde året i följd. Volymförlusterna från 1970-talet har hämtats tillbaka.

Infördes den nya backen för 33-cl returglas framgångsrikt på marknaden introduktionen är en av branschens största satsningar.

Erhöll föreningen ökad tilltro hos politiker och myndigheter till följd av den socialpolitiska policy man antog 1987 och sedan dess konsekvent genomfört.

(Ur Bryggaråret 1988)