Bryggaråret 1991

skriver4Kontinuitet och sammanhang

1991 blev ett år av nya förutsättningar för bryggerinäringen på många olika områden. Ny regering, nya former för internationellt samarbete och allt tydligare avståndstagande från kollektivets egoism till förmån för en ny individuell medkänsla är förändringar vi välkomnar.

Men varför denna svartvita enfrågedebatt? Varför denna häftighet i den politiska scenväxlingen? Kontinuitet och sammanhang är viktiga för hela samhällsomdaningen. När de saknas märks det tydligast i industrin. Allra tydligast när investingscyklerna är långa och konsumtionsmönstren lättrörliga och reglingskänsliga. Så är det i bryggerinäringen.

Miljödebatten lämnade infantilstadiet. De högljudda protestskränen i symbolfrågor (bryggeriförpackningar tex.) ebbade ut. Det är bra. Men samtidigt försvann den seriösa debatten om de ekologiska sambanden från ledarsidorna. Det är allvarligt. EG ger inte alibi för miljöförstöring. Bryggerierna fortsätter satsa på det branschgemensamma miljöprogrammet, vi kompromissar inte med ansvaret för att omhänderta våra förpackningar.

Alkoholpolitikens dogmer, som dikterats av en minoritet av icke-brukare för majoriteten av brukare ifrågasätts. Det är bra. Samtidigt torgförs en naiv frihetskult och populistiska snabblösningar. Det är allvarligt. EG ger inte alibi för att överge det ansvar vi – alla – har för missbrukets skadeverkningar. Bryggerierna fortsätter satsa på en politik som söker förstå och förhindra missbruket och erbjuder alternativ till alkohol för unga människor.

Frihandelspolitiken har en stark tradition i Sverige. Vårt utlandsberoende har gjort oss väl rustade för internationell handel. Det är bra. Direktiv uppifrån om att eliminera återstående hinder för fullt EG-medlemskap har utlöst en hysterisk energi på verk och departement. Med hänvisning till oklara källor i Bryssel förklaras den ena efter den andra företeelsen som innebär fördelar för svenskt näringsliv ”stridande mot EG”. Som om svensk industri och handel måste offras för att blidka de europeiska gudarna!

Å ena sidan ifrågasätts om våra förpackningssystem innebär handelshinder, å andra sidan tvekar man att harmonisera våra punktskatter med konkurrenten Danmark. Det är inte bara allvarligt – det är ett hot mot näringens överlevnad! ”EG” får inte bli ett alibi för motstånd mot en ny alkoholpolitik och mot en ny syn på förpackningar och miljö!

Förändring kräver kontinuitet och sammanhang. Media, politiker och ämbetsmän måste ta sitt ansvar. Bryggerinäringen tänker ta sitt.

(Ur Bryggaråret 1991)