Bryggaråret 1992

skriver3Utmaningarna ligger framför oss…

1992 blev ett prövningens år för svensk industri. Förorden i årsberättelserna vittnar om konjunktursvackan, den stigande räntan och om vikande efterfrågan och produktion.

Efterfrågan på bryggerinäringens produkter steg med 6 %, produktionen ökade med 5 % och majoriteten av medlemsföregen gjorde goda resultat.

Betyder det att näringens framtid är problemfri? Att vi står över konjunkturbarometerns svängningar och politiska ingrepp? Ingalunda!

Men företagen var väl rustade för krisen. Den intensiva konkurrensen hade drivit fram rationaliseringar som medgav sjunkande realpriser på produkterna. Om man undantar förvirringen kring PET-flaskan, vars konsekvenser ännu är oklara, slapp vi också politiska ingrepp under 1992.

Men utmaningarna ligger framför oss …

Skatten på 1 liter starköl producerad i Sverige är 12.50 kronor, i Danmark 4.00 och i Tyskland 80 öre. Redan idag är en öl av tre som dricks i svenska hem köpt utomlands. Gränskontrollen har i praktiken redan upphört. Om inte svenska bryggerinäring får samma skattebelastning som grannländernas kommer den att utplånas under närmaste 3-4 åren.

Vi är den enda bransch som redan idag uppfyller de krav som kretsloppspropositionen ställer på återtagning och upparbetning av förpackningar 1997. Men systemen sviktar under en kompromissfylld miljöpolitik som inte ger tydliga riktlinjer för investeringar. Om inte vi får entydiga besked om villkoren för PET-flaskan, returburken och returflaskorna hotas dessa system av nedläggning under 1993-1994.

Starka varumärken och låga kostnader är medlemsföretagens stora utmaning. Den intensiva konkurrensen driver den utvecklingen. Rättvisa skattevillkor och miljöriktiga förpackningssystem till låga kostnader däremot är exempel på områden som kräver samverkan.

Årsskiftet 1992/93 markerade slutet på en period då man tagit ut skatt på kolsyrade alkoholfria drycker (40 öre) samt på drickfärdiga men icke kolsyrade drycker (20 öre). Skatten på läskedrycker och vatten infördes 1941 med syftet att förstärka statsfinanserna.

Intensiv konkurrens och nära samverkan är inte alltid lätta att kombinera! 1992 blev ett år när samarbetet i Svenska Bryggarföreningen utsattes för hårda belastningar men ändå gav konkreta resultat.

Vi på kansliet tackar medlemsföretagen för ett bra år!

(Ur Bryggaråret 1992)