Bryggaråret 1994

skriver17Ingela, Ingvar och Göran

Antagligen har ingen av er tid att läsa Bryggaråret 1994nu. Läs då nedan stående starkt förenklade sammanfattning av vår ståndpunkt och lagra sedan häftet under ”A” som i ”Alkoholpolitik”. Det innehåller fakta och synpunkter som kan bli till nytta den dagen Ni ställs till svars för det alkoholpolitiska sammanbrott som kommer om några år. Då handlar det inte längre om att blidka etablerade alkoholdebattörer – nykterister och bryggare och sådana – med pseudoåtgärder. Då är det väljare med missbrukande barn som frågar: ”Varför vägrade Ni se fakta, lyssna på råd och tala om de problem ni såg komma när vi 1995/96 tvingades överge vår 100 år gamla alkoholpolitik?”

”Men riksdagen har ju beslutat att vi skall sänka alkoholkonsumtionen med 25 % i Sverige” säger Ni. När priserna nu sjunker med 30-40% är det mer realistiskt att försöka hindra en ökning större än 25%.

”Men vi behåller ju de högre skatterna.” Bara på det som köps i Sverige. Inte på det som dricks i Sverige. I själva verket borde Ni medge att Ni inser att priserna kommer att gå ner 30-40% antingen därför att en stor mängd alkohol kommer att privatimporteras eller smugglas in eller därför att Ni tvingas sänka nivåerna för att inte all svensk alkoholskatt skall gå till Danmark och Tyskland.

”Men vi har ju kvar Systembolaget!” Detaljistmonopolet svarade före avregleringen för mindre än 50 % av all alkoholförsäljning i Sverige! När nu ännu större mängder alkohol säljs på andra vägar, varav en hel del på skolgårdar och via organiserad langning, tillstå då att detaljistmonopolet är till föga hjälp även om vi får behålla det!

”Ja men Folkhälsoinstitutet då?” Dess budget svarar mot mindre än en halv procent av alkoholskatteintäkterna. Den beviljades för ett enda budgetår för alkohol- och narkotikaåtgärder i konkurrens med många andra prioriteter. Erkänn att ingen kan förändra någonting med sådana resurser!

”Alkoholinspektionen kommer att upprätthålla kontrollen!” En långtradare starköl för vilken betalts tysk men inte svensk skatt ger en förtjänst på en halv miljon kronor. Tullen i Trelleborg kommer under delar av dygnet att vara obemannad. Vad begär Ni av 15 aldrig så duktiga tjänstemän?

”Men vad är det då vi skall göra?”

  1. Sänk punktskatten på öl, vin och sprit så mycket som behövs för att behålla skatteintäkterna och kontrollen över alkoholhanteringen i Sverige! Det minskar statens intäkter med ungefär fyra miljarder jämfört med idag. Det är 400 miljoner mindre än alternativet att 40% av dagens bas för skatterna försvinner söderut!
  2. Använd dessa ”sparade” 3 x 400 miljoner till en treårig nationalkampanj för att öka kunskapen om och ändra attityderna till alkoholmissbruk hos unga människor. Kanske vore en nationell kraftsamling kring ett begripligt mål: unga människors livskvalitet, väl förenlig med den svårbegripliga kampen för välfärden? Minns Ni högertrafikkampanjen?

Visst är det mer komplicerat än så här. Men försök inte tiga ihjäl problemet. Lyssna på oss och andra! Se på våra fakta. En sak vet vi: ”Ingenting hört! Ingenting sett! Ingenting sagt!” fungerar inte. Ändå är det så vi upplever er strategi nu! Många hälsningar och förhoppningar om ett snart sammanträffande!

(Ur Bryggaråret 1994)