Bryggaråret 1996

skriver15Ett halvt steg framåt

År 1996 tycktes ett tag bli ett startår för alkoholpolitisk förnyelse. ”Vi kan inte ha en politik som saknar förtroende och som bortser från att vi är en del av Europa”, sa den nytillträdda regeringen och vållade panik i etablissemanget. Privatimporten och smugglingen blev ett alltför tydligt socialt dilemma och man beslöt att sätta den ölskatt som skulle eliminera problemet. Ett motigt steg.

Efter etablissemangets mangling blev sänkningen en kompromiss. Från 12 kronor per liter för normalt starköl till 7:50, drygt halvvägs ner till den danska nivån på 3:50, men fortfarande långt från miniminivån i Europa, 85 öre, den som talas för det tyska öl som strömmar in i Sverige. Det blev ett halvt steg …

Nu följer vi – och regeringen – utvecklingen. Allt tyder hittills på att sänkningen inte räckte för att nå det uttalade målet. Från årets första månader rapporteras högre införsel än förra året. Om det visar sig vara rätt finns bara en lösning:
Att ta det andra halva steget ner till dansk nivå, 3:50-4:00 kronor!

Mitt i denna process förmörkas perspektivet av en pseudodebatt – frågan om huruvida de c:a 40 procent av alkoholen som säljs i det s.k. ”monopolet” också skall få säljas i licensierade butiker som ägs av andra än staten.

Nästan lika mycket privatimporterad, smugglad eller svarttillverkad alkohol (30-40 procent) säljs på skolgårdar, vägkrogar och torg, i langarkvartar och idrottsföreningar eller per telefonorder. Är inte då Systembolagets alkoholpolitiska betydelse en chimär? Lördagsstängt, åldersgränser och nykterhetskontroll är okända begrepp på den svarta marknaden.

Spaltkilometer handlar om Systembolaget. En armé av professionella insändarskribenter häcklar den nya folkförföraren – ”Generaladvokaten”. Alltför få talar om den verkliga folkhälsokatastrofen.

Om ett par år är infrastrukturen för svarthandel färdig. Då spelar det inte någon roll om Systembolagets eller ICA:s legitimationskontroll är bäst. Då räcker inte ett steg framåt. Då måste vi springa ikapp år av förlorade förberedelser, år av missad informationsverksamhet och attitydpåverkan.

Vår socialminister visar 1996 förmåga till klarsyn. Den behövs nu mer än tidigare för att se igenom debattdunklet och ta de steg som behövs för att begränsa alkoholens skadeverkningar. De stegen är:
Fortsätt eliminera svartmarknaden genom skattesänkningar!

Kompensera för den oundvikliga förlusten av de traditionella alkoholpolitiska verktygen genom en dramatisk och varaktig informations- och attitydinsats!

Anpassa den kontrollerade distributionen till marknadens krav under väl planerade former!

(Ur Bryggaråret 1996)