Bryggaråret 1998

skriver13Ta död på kon

1998 – Halvera skatten utan att minska skatteintäkten!

Har vi råd med skattesänkningar? Budgetpropositionen lägger inga förslag men alla vet att de är nödvändiga. Debatten rasar. Finansministern avgår för att hans syn på vad stadskassan tål är en annan än Statsministerns. Inkomst- kapital- och fastighetsskatt är vad kraven handlar om. 20 miljarder räcker inte långt. Vad skall vi välja?

Det finns en skatt som kan halveras utan att statskassan förlorar ett öre: ölskatten. Noggranna beräkningar av utfallet om ölskatten halveras den 1 januari år 2000 visar att statens intäkter år 2002 blir ungefär desamma som om dagens nivå bibehålls! Skälet till detta är att nära hälften av den totala skatteintäkten består av mervärdesskatt, som med högre volym beskattad i Sverige ökar lika mycket som punktskatteintäkten minskar. Skälet till detta är att nära hälften av den totala skatteintäkten består av mervärdesskatt, som med högre volym beskattad i Sverige ökar lika mycket som punktskatteintäkten minskar.

Räknar man också in de intäkter staten får genom inkomstskatter och sociala avgifter från dem som kan erbjudas anställning vid en sänkt ölskatt, så innebär en skattesänkning ett tillskott för statskassan med ca 300-500 miljoner kronor!

Varför sänks då inte skatten på öl? På socialdepartementet är man klar över de alkoholpolitiska fördelarna med att återta kontrollen över öldistributionen. För näringsdepartementets sysselsättningspolitiska mål är det viktigt att behålla de 500-1000 jobb som årligen försvinner med dagens ölskatt. Finansdepartementet erbjuds en självfinansierande skattesänkning. Realpolitiskt finns förutsättningarna för handling, men  …

Alkoholpolitisken är en helig ko. Minsta signal om detaljändring utlöser en störtfold av insändare och brev till socialministern och till riksdagens ledamöter från alkoholkonservativa kretsar. Man lyckas sprida bland de riksdagsmän, som int har tid att specialstudera frågan, uppfattningen att en skattesänkning skulle vara farlig för, och oönskad av, ddet svenska folket och därför politiskt obekväm.

I själva verket är det precis tvärtom! En SIFO-undersöking från våren 1999 visar att 65% av befolkningen är positiv till en sänkning av sktten och att 88% säger att de inte skulle komma att öka sin konsumtion. Och de politiska partierna har börjat dra konsekvenserna av detta. Vid en rundfrågning som Sydsvenska Dagbladet gjorde våren 1999 uppgav experterna från alla riksdagspartier, utom Miljöpartiet, att man ställde sig bakom en ölskattesänkning.

Insikten ökar, det är dags för handling. Det är dags att avliva den heliga kon. Då blir en halvering av ölskatten den 1 januari år 2000 möjlig!

(Ur Bryggaråret 1998)