Bryggaråret 1999

skriver12Vi kräver inga unika fördelar – bara rättvis konkurrens

1999 – Dags för politikerna att rädda jobben och stoppa smugglingen.

Under mitt första år som VD för Sveriges Bryggerier har jag lärt mig att det finn en hel del uppfattningar och åsikter som vi måste arbeta aktivt för att ändra på. Sveriges Bryggeriers viktigaste uppgift är att vara opinionsbildande, och att påverka utvecklingen i en riktning som är positiv för våra medlemsföretag.

För det första måste vi informera om att bryggerinäringen producerar mycket mer än bara öl. Cider, läsk och vatten svarar idag för 63 procent av de svenska bryggeriernas produktion. För tio år sedan var motsvarande siffra bara 52 procent.

För det andra så känner inte många till att Sveriges Bryggeriers omfattande arbete med att förvalta och utveckla branschens gemensamma retursystem. Kraven på bra och säkra förpackningar är oerhört stora. Under 1999 startade vi därför flera intressanta projekt för att utveckla nya förpackningar för våra drycker. Resultaten av det arbetet kommer att presenteras under nästa år.

För det tredje tycks nykterhetsrörelsen ha bestämt sig för att alkoholnäringen är synonym med bryggeriindustrin i Sverige. När nykterhetsrörelsen agerar, så är det bryggarna som hamnar i skottgluggen, trots att det största enskilda företaget i branschen är statliga Vin & Sprit. Nykterhetsrörelsen bedriver en missvisande argumentation som måste rättas till.

För det fjärde borde våra politiker inse att ölskatterna måste sänkas till dansk nivå om vi ska kunna ha en livskraftig bryggeriindustri. Under 1999 konsumerades lika stor mängd privatimporterad eller insmugglad starköl som två års total produktion vid ett bryggeri av Åbros storlek!

Beklagligt nog har våra politiker, när det gäller alkoholskatter, inte varit framsynta nog att agera. I stället kommer man nu alltför sent att tingas reagera.

Under andra halvåret 1999 försökte Sveriges Bryggerier ett flertal gånger göra våra politiker uppmärksamma på att Sveriges undantag vad gäller införselkvoter av alkoholhaltiga drycker upphör samtidigt som Öresundsbron öppnar den 1 juli 2000. Om politikerna verkligen värnat om den svenska folkhälsan och den svenska bryggerinäringen, borde förberedelserna för halvårsskiftet 2000 startat långt tidigare.

Vill vi verkligen ha kontroll över svensk alkoholpolitik, och bevara den inhemska ölproduktionen, måste våra ölskatter anpassas till minst dansk nivå. Det är dags att agera!

Den svenska bryggerinäringen kräver inga särskilda fördelare, allt vi kräver är konkurrens på lika villkor.

(Ur Bryggaråret 1999)