Bryggaråret 2000

skriver11Vi ger oss inte

2000 – Året började med fantastisk fyrverkerier, men också med oro för om den moderna tekniken skulle klara av att hantera övergången till ett nytt millennium. Oron var obefogad, eller var det så att alla hade förberett övergången så väl att det inte hände något? Resultatet påminner lite om att jobba inom en branschorganisation. Vårt jobb är att förutse och se till att inga allvarliga saker händer som kan påverka medlemsföretagen negativt.

Vissa saker kan vi dock inte råda över eller ”fixa till”. Ölskatten är en sådan sak. Vi har arbetat i många år med att försöka övertyga våra politiker om vikten av att blicka framåt för att fatta de rätta besluten. Fortfarande, torts våra varningar om vad som skulle komma att hända om ingen gjordes, har inte ölskatten sänkts till en acceptabel nivå. Konsekvenserna har inte låtit vänta på sig. Stora volymförluster, konkurser, permitteringar av personal, uppköp mellan bryggerier, över 70 miljoner liter privatinfört öl, över 50 miljoner liter smuggelöl, illegala systembolag i lägenheter med dygnet runt-öppet. Listan kan bli längre. Passiviteten är minst sagt förödande och dessutom helt ologisk om man verkligen vill värna om den så kallade folkhälsan.

Men som branschförening gnetar vi på och vi ger oss inte, vår målsättning är fortfarande att tillvarata våra medlemmars intressen. Ölskatten är en oerhört viktig fråga. Sockerpriset och de konsekvenser det får för läskförsäljningen är en annan, likaså att bevara och utveckla våra utmärkt fungerande förpackningssystem.

Som branschförening är vi till för alla våra medlemmar och därför har vi också utvecklat och ändrat lite i föreningens arbetssätt. Efter en strategisk diskussion i Sveriges Bryggerier styrelse beslutades att stadgarna skulle uppdateras och tre nya arbetsutskott skulle skapas, ett Öl- och alkoholutskott, ett Läsk- och vattenutskott och ett speciellt utskott för de mindre bryggerierna, Småbryggeriutskottet. Syftet med respektive utskott är att tillsammans med berörda medlemsföretag bevaka och föreslå åtgärder som är viktiga för en positiv utveckling av respektive område.

Väl mött på barrikaderna, för som jag skrev ovan Vi gnetar på, och vi ger oss inte!

(Ur Bryggaråret 2000)