Bryggaråret 2002

skriver9När vaknar politikerna?

Den varma sommaren 2002 tycktes aldrig ta slut. Om inte privatimporten av starköl hade fortsatt att öka, hade 2002 blivit ett riktigt bra år för svensk bryggerinäring.

Debatten om sänkt ölskatt hettade för en kort stund till under våren, då Sveriges Bryggerier gick ut med annonskampanjen ”Låt oss dricka en skål till minne av den svenska folkhälsan”. Annonskampanjen var ett av många försök att fästa politikernas uppmärksamhet på att ”vänta-och-se-politiken” inte bara missgynnar den svenska bryggerinäringen, utan även leder till en försämrad folkhälsa.

Under våren beslutade Systembolaget ensidigt om att ett nytt leverantörsavtal skulle komma att gälla från 1 juli, trots att Sveriges Bryggerier kraftigt ifrågasatt ett flertal punkter i det nya avtalet. Bland annat motsatte vi oss den utökade ensigt beslutade betalkredittiden, som innebär nya pålagor för en redan ansträngd bransch. Systembolaget valde att lämna avtalet för översyn till Konkurrensverket. Ett utlåtande kommer under våren 2003.

Ett förslag från Finansdepartementet, som innebar höjd moms på pant i livsmedelshandeln, var ett annat ämne som väckte protester. Så småningom lyckades Sveriges Bryggerier i samarbete med handeln, få departementet att dra tillbaka förslaget.

I valrörelsen avstod politikerna från att diskutera alkoholfrågor. Som vanligt anser de att det finns viktigare frågor på dagordningen.

Strukturförändringen i branschen och i vår omvärld ledde efter en grundlig strategisk genomgång, till att Sveriges Bryggeriers styrelse under året beslutade att koncentrera föreningens verksamhet kring ett antal kärnområden. Ett beslut togs att banta föreningen från åtta anställda till fem, samt att under 2003 flytta verksamheten till Livsmedelsföretagens lokaler.

Också inom styrelsen skedde en förändring då årsmötet beslutade att välja en ordförande från ett av medlemsföretagen. Valet föll på Carlsberg Sveriges verkställande direktör Joachim Cederblad.

Med en ny effektiv organisation står vi redo att agera för svensk bryggerinärings intressen.

(Ur Bryggaråret 2002)