Dryckesförpackningar och miljön

Bäst i världen

Svenska konsumenter är bland de bästa i världen på att panta. Tack vare det blir svenskarnas påverkan på miljön mycket mindre än i de flesta andra länder, trots långa avstånd och glesbygd.

Svenska producenter är också bland de bästa i världen på att samla in och återvinna tomma förpackningar. Det bidrar också till att svenskarnas påverkan på miljön genom dryckesförpackningar totalt bara är 15,9 kilo koldioxid per person och år.

På uppdrag av Sveriges Bryggerier har Svenska Miljöinstitutet IVL genomfört livscykelanalyser* på de vanligaste dryckesförpackningarna i Sverige (aluminiumburkar, PET-flaskor, engångs- och returflaskor av glas) och deras klimatpåverkan.

I diagrammet nedan ser du de olika förpackningarnas klimatpåverkan per liter dryck. Den genomsnittliga klimatpåverkan är 121 gram CO2/liter dryck.

De vita staplarna visar de olika förpackningarnas klimatpåverkan vid den livscykelanalys som IVL gjorde år 2008. 2008 fanns inte 33 centiliters PET-flaskor, därför saknas den jämförelsestapeln.

SVBRY_Bild_diagram