Klimatsmarta dryckesförpackningar

Våra klimatsmarta dryckesförpackningar

Att våra vanligaste dryckesförpackningar har så låga utsläppstal beror på att svenskarna är så duktiga på att panta.

Den allra största delen av en dryckesförpacknings klimatpåverkan uppkommer vid råvaruutvinningen. Så genom att återvinna en aluminiumburk eller PET-flaska minskar du koldioxidavtrycket dramatiskt. Detta syns tydligt i diagrammet med de olika förpackningarnas klimatpåverkan – det är engångsglasen som sticker ut.

Importerade drycker genererar mångdubbelt större klimatpåverkan – inte så mycket på grund av de längre transporterna som på att de ofta kommer i engångsförpackningar.