Påverkar vår konsumtion klimatet?

Fördelning av dryckestyper (totalt: 1156 miljoner liter)

fordelning-av-dryckestyper

Diagrammet ovan visar fördelningen på olika dryckestyper i Sverige. Den totala volymen förpackade drycker år 2013 var 1156 miljoner liter.

Svenskarnas konsumtion av öl, cider, vatten och läskedrycker förpackat i glasflaskor, burkar och PET-flaskor resulterar i en klimatpåverkan på totalt 15,9 kilo koldioxid per person och år. Det är försvinnande lite jämfört med de närmare 10 ton (!) som varje svensk ger upphov till varje år.

Hur mycket är 15,9 Kilo?

  • Att byta ut en glödlampa mot en lågenergilampa ger en besparing på 20 kilo koldioxid per år.
  • Att ha rätt lufttryck i däcken på en normal svensk bil minskar koldioxidutsläppen med uppemot 100 kilo.

fordelning-pa-forpackningstyper-per-dryckeskategori

Det här diagrammet visar fördelningen på förpackningstyper för de olika dryckeskategorierna. Här ser du till exempel att närmare 11 procent av alkoholdryckerna som konsumeras i Sverige inte levereras på flaskor eller burkar utan på fat eller tank.

*Livscykelanalys (LCA) är en metod för att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts hela livscykel – från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshantering och återvinning – inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.