Världsbäst på att panta och återvinna

Världsbäst på att panta och återvinna

I Sverige har vi sedan länge väl fungerande pantsystem för glasflaskor, metall- & aluminiumburkar och PET-flaskor.
Hela 98 procent av alla 33-centiliters glasflaskor – de röda backarna – lämnas tillbaka när de är urdruckna. I genomsnitt fylls, dricks, pantas och diskas en returflaska 40 gånger innan den krossas ut och blir till en ny flaska. Mellan 50 och 90 procent av glaset i nya flaskor består av återvunnet glas.

Returpack tar hand om alla PET-flaskor och burkar som pantas i Sverige. Förra året tog de emot över 1,6 miljarder flaskor och burkar. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget ligger återvinningen på drygt 89 procent. SGÅ, Svensk Glasåtervinning, tar emot allt gammalt glas. 2013 återvann de 90 procent av allt glas som sattes på den svenska marknaden.