Fördelning av läskedrycker och vatten på varuslag

Diagrammet bygger på uppgifter som lämnats av Sveriges Bryggeriers medlemsföretag

Fördelning av läskedrycker och vatten på varuslag 2013

Ytornas storlek anger försåld volym. Färg anger procentuell volymförändring jämfört med föregående år. Blått minskar mest, rött ökar mest. Klicka på en kategori för att gå nedåt i hierarkin, högerklick för att gå uppåt.