Fördelning på säljkanaler

Tabellen visar de olika säljkanalernas andelar i procent av den totalt producerade och försålda volymen från Sveriges Bryggeriers medlemsföretag. (import ej inkluderat)