Statistik: Vatten- och läskproduktion

Antal läsk- och vattenproducenter samt produktion bland Sveriges Bryggeriers medlemsföretag 1955-2002:

År Läsk- och vattenproducenter Läsk- och vattenproduktion¤ milj liter
1955/56 367 224,5
1956/57 338 212,3
1957/58 309 214,7
1958/59 290 201,9
1960 263 214,6
1965 179 261,7
1970 131 305,2
1975 86 326,4
1976 79 325,0
1977 77 291,2
1978 62 313,6
1979 61 319,3
1980 60 321,7
1983 40 330,2
1986 31 390,6
1990 15+4 519,7
1993 18+3 573,8*
1994 15+3 635,8
1995 13+5 648,5
1996 16+5 643,0
1997 16+5 689,7
1998 16+5 703,8
1999 15+6 756,4
2000 12+6 767,7
2001 11+6 791,7
2002 9+8 789,7

¤ Kolsyrad läsk, annan läsk samt buteljerat vatten

* Läskskatten upphörde

Källa: Bryggaråret, Bryggeristatistik.