Statistik: Ölproduktion

Antal ölbryggerier samt ölproduktion 1810-2002

År Ölbryggerier Ölproduktion milj liter (om inget annat anges) Anmärkning
1810 43 38456
tunnor
1
tunna=125,6 liter
1820 40 41919
tunnor
1
tunna=125,6 liter
1830 38 43299
tunnor
1
tunna=125,6 liter
1840 28 31897
tunnor
1
tunna=125,6 liter
1846 28 26523
tunnor
1
tunna=125,6 liter
1880 374 111,6
1884 322 93,6
1890 554 219,3
År
Skattepliktiga bryggerier Skattefria bryggerier (lättöl) Skattepliktig produktion Skattefri produktion
(lättöl + folköl 2,8från 1997)
Anmärkning
1899 141,9 153,9* *inkl svagdricka
(124,8)
1900 138,5 150,9* *inkl svagdricka
(128,1)
1901 140,8 171,7* *inkl svagdricka
(148,5)
1903/04 223 122,7 194,9* *inkl svagdricka
(177,1)
1905/06 240 129,7 166,1* *inkl svagdricka
(179,8)
1911/12 200 145,7 28,3 Vörtmängd/svagdricka
1914/15 178 582 112,0 50,2 Vörtmängd
1918/19 160 371 167,9 107,2 Vörtmängd
1925/26 162 446 145,5 90,8
1935/36 156 587 134,9 119,7* *inkl.
svagdricka
1940/41 149 514 129,4 93,0* *inkl.
svagdricka
1945/46 138 455 147,8 105,7* *inkl.
svagdricka
1950/51 131 377 175,3 87,8* *inkl.
svagdricka
1955/56 119 266 212,1 69,1 *inkl.
svagdricka
1960 82 267 209,7 71,7 *inkl.
svagdricka (44,6)
1965 57 170 257,0 48,1* *inkl.
svagdricka
(30,3)
1970 48 129 394,4 43,8* *inkl.
svagdricka (19,3)
1975 30 78 350,7 114,3* *inkl.
svagdricka (12,3)
1976 27 75 370,3 117,5* *inkl.
svagdricka
(9,5)
1977 22 73 326,9 117,5* *inkl.
svagdricka (8,3)
1978 22 59 286,5 121,5* *inkl.
svagdricka
(9,1)
1979 21 52 282,6 117,1* *inkl.
svagdricka (7,8)
1980 21 53 267,1 116,0* *inkl.
svagdricka (7,1)
1983 16 27 244,8 109,8* *inkl.
svagdricka (6,0)
1986 16 25 288,4 102,8* *inkl.
svagdricka (4,8)
1990 **13 368,0 104,0 **medlemsföretag
1993 **13 7 413,3 100,7 **medlemsföretag
1994 **15+3 **1+8 443,4 99,6 **medlemsföretag
1995 **19+9 **1+6 440,3 90,6 **medlemsföretag
1996 **22+11 **1+4 395,5 85,0 **medlemsföretag
1997 **20+13 **1+4 254,7 231,1 **medlemsföretag
1998 **20+11 5 277,7 179,1 **medlemsföretag
1999 **14+6 300,5 166,0 **medlemsföretag
2000 **13+6 300,2 149,3 **medlemsföretag
2001 **12+6 306,8 138,1 **medlemsföretag
2002 ** 10+8 306,9 130,7

Källa: Bryggaråret,
Bryggeristatistik, Sveriges Bryggeriers månadsblad.